ב"ה יום חמישי, כ" ניסן תשע"ט | 25.04.19
מצות כפר חב"ד: סמל לאיכות וכשרות
י"א באדר תשע"ח