ב"ה מוצאי ש"ק, י"ז תמוז תשע"ט | 20.07.19
מצות כפר חב"ד: סמל לאיכות וכשרות
י"א באדר תשע"ח