ב"ה ערב ש"ק, כ"ד חשוון תשפ" | 22.11.19
שווה לבוא לכפר: חגיגת פורים ב'היפר ליפסקר'

ט' באדר תשע"ח