ב"ה מוצאי ש"ק, ה' אייר תשפ"א | 17.04.21
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז