ב"ה יום שני, ב' סיון תשפ" | 25.05.20
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז