ב"ה מוצאי ש"ק, ג' ניסן תשפ" | 28.03.20
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז