ב"ה ערב ש"ק, כ"ד חשוון תשפ" | 22.11.19
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז