ב"ה ערב ש"ק, ז' תשרי תשפ"א | 25.09.20
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז