ב"ה יום ראשון, כ" תמוז תשפ" | 12.07.20
שער הספר
שער הספר
הופיע: 'תדפיס' הספר "אדמו"רי חב"ד ויהדות צרפת"

בחודשים הקרובים ייראה אור בעזרת ה', בהוצאת "בית ליובאוויטש בצרפת", הספר "אדמו"רי חב"ד ויהדות צרפת – המאבק, הביקורים ו'המהפיכה למעליותא'" אשר יסקור לראשונה בצורה נרחבת ומקיפה את כל פועלם של רבותינו נשיאינו בצרפת, החל מכ"ק אדמו"ר הזקן ורבותינו נשיאינו שלאחריו, אשר פעולותיהם היו כדברי הרבי "התחלת הבירור" של מדינה זו, ועד לפועלם של הרבי נשיא דורנו והרבנית חי' מושקא ע"ה ז"ל במדינת צרפת
מערכת שטורעם

מאות החוגגים שבאו להשתתף בשמחה הגדולה של חתונת משפחות קסלמן-אזימוב ביום שלישי השבוע ב"בית חיה מושקא" בפאריז, קיבלו את הספר המיוחד שיצא לקראת החתונה – 'תדפיס' מהספר ההיסטורי רב הערך "אדמו"רי חב"ד ויהדות צרפת".

בחודשים הקרובים ייראה אור בעזרת ה', בהוצאת "בית ליובאוויטש בצרפת", הספר "אדמו"רי חב"ד ויהדות צרפת – המאבק, הביקורים ו'המהפיכה למעליותא'" אשר יסקור לראשונה בצורה נרחבת ומקיפה את כל פועלם של רבותינו נשיאינו בצרפת, החל מכ"ק אדמו"ר הזקן ורבותינו נשיאינו שלאחריו, אשר פעולותיהם היו כדברי הרבי "התחלת הבירור" של מדינה זו, ועד לפועלם של הרבי נשיא דורנו והרבנית חי' מושקא ע"ה ז"ל במדינת צרפת, כאשר התגוררו בה בשנות ה'תר"צ ופעלו בה בחרישה וזריעה רוחנית.

ב'תדפיס' שחולק בחתונה מופיעים שני פרקים מתוך הספר, אודות כ"ק אדמו"ר הרש"ב ואודות בנו ממלא מקומו כ"ק אדמו"ר הריי"צ, הסוקרים בהרחבה את ביקוריהם הרבים בצרפת ואת פועלם למען יהדות צרפת.

'תדפיס' התשורה הופיע בהדפסה איכותית ומהודרת, והוא קובע ברכה לעצמו כספר מהודר המקיף כשלוש מאות עמודים. בספר שולבו תמונות היסטוריות רבות הקשורות לביקוריהם של רבותינו נשיאינו בצרפת, וכן שורה של כתבי יד מאדמו"ר הרש"ב המתפרסמות ב'תדפיס' זה לראשונה בפרסום ראשון.

ה'תדפיס' וכן הספר החדש "אדמו"רי חב"ד ויהדות צרפת", יצא לאור בע"ה בעריכתו של הרב זושא וולף, אשר כבר ערך והוציא לאור ספרים נוספים במתכונת זו, ובהם "אדמו"רי חב"ד ויהדות גרמניה", "אדמו"רי חב"ד ויהדות אוסטריה", "אדמו"רי חב"ד ויהדות רומניה", ועוד.

מן העניין לציין, אשר היוזמה והתוכנית לעריכת והוצאת הספר "אדמו"רי חב"ד ויהדות צרפת" עלתה על-ידי הרה"ח וכו' הוו"ח הרב שמואל אזימאוו ע"ה, השליח הראשי לפאריז וסביבותיה, בתחילת חודש מר-חשון שנה זו, ימים ספורים לפני פטירתו בי"ב במר-חשון, ועוד בחייו החלה מלאכת עריכת ספר זה.

מאות המשתתפים בשמחה הגדולה, שלוחים, ידידים, בני משפחה, ורבים מאנ"ש חסידי חב"ד בצרפת, קיבלו בשמחה רבה את הופעת 'תדפיס' הספר ואת הבשורה הגדולה על הופעת הספר השלם בקרוב בע"ה, והם הודו לבעל השמחה, אבי הכלה השליח הרב מנחם מענדל אזימוב, על היוזמה הברוכה והחשובה בהוצאת הספר לאור, מה שבוודאי יסייע ויזרז עוד במילוי השליחות להשלים ולסיים את ה"מהפיכה הצרפתית" למעליותא בקרוב ממש.

 


 

י"ב באלול תשע"ה