ב"ה יום שני, ב' טבת תשפ"ב | 06.12.21
ל"ג בעומר אצל הרבי
ל"ג בעומר אצל הרבי
מעלתו של התנא האלוקי רשב"י: תורתו אומנתו

לקראת יום ל"ג בעומר, חג מתן תורה של פנימיות התורה, כפי המובא בתורת רבותינו נשיאינו, מגיש ועד הנחות בלה"ק מאמר דא"ח מכ"ק אדמו"ר זי"ע, דיבור המתחיל 'להבין ענין הילולא דרבי שמעון בר יוחאי' משנת ה'תשל"ה, לפני ארבעים שנה, בהוצאה חדשה ומתוקנת ● בתחילת הקונטרס בא תוכן קצר של הענינים המתבארים במאמר, ובסופו מכתב ארוך ומרתק שכתב הרבי אל המקובל הרב זאב וואלף גרינגלאס ע"ה, בענינים שונים בתיקוני זוהר, בקבלת הרמ"ק ובקבלת האריז"ל ● שטורעם מתכבד להגיש את הקונטרס החדש להורדה, לתועלת כלל אנ"ש והתמימים, ולומדי פנימיות התורה בכל מקום
כתב שטורעם בארה"ב

להורדה בצורת הדפסה - לחצו כאן

 

 

להורדה בצורת קריאה - לחצו כאן

ט"ו באייר תשע"ה