ב"ה יום שני, י"ד כסלו תשפ"א | 30.11.20
הרב דרוקמן
הרב דרוקמן צילום: ישראל ברדוגו
בעקבות המאמר: הרב דרוקמן במכתב לרב יחזקאל סופר

רבה של קרית-מוצקין, הרב דוד-מאיר דרוקמן מצטרף למאמרו הנוקב של הרב יחזקאל סופר הקורא להקמת "דרך מהדרין" באוהל הק' ● "אפשרי בהחלט, כפי שרמזת, לסדר קונסטרוקציה ממתכת של גשר מדרגות משופע שיסודו של גשר זה יהיה בסוף השביל וכוונתי לאותו שביל שתחילתו בשער הגדול שבגדר של בית העלמין - שיוביל למעין 'עזרת נשים'", הוא כותב
כתב שטורעם
החוה"ש לידי"נ הגה"ח, חרב פיפיות, פה מפיק מרגליות, אמרותיו מחכימות, הרב ר' יהושע יחזקאל סופר שליט"א
 
קראתי את המאמר שלך בקשר להפרדה באוהל הק' ותח"ח. וכדאמרינן בעלמא: "ממש הוצאת לי את המילים מהפה".
 
אפשרי בהחלט, כפי שרמזת, לסדר קונסטרוקציה ממתכת של גשר מדרגות משופע שיסודו של גשר זה יהיה בסוף השביל (כלומר, בקרבת האוהל), וכוונתי לאותו שביל שתחילתו בשער הגדול שבגדר של בית העלמין  - שיוביל למעין 'עזרת נשים' ('גלריה' בלע"ז) מסביב לבנין האוהל (מעין קומה שניה המקיפה חיצונית את המבנה), ובזה גם נרוויח שזה יקל על העומס בג' תמוז ובער"ה.
 
המבנה הלזה יהיה דוקא ממתכת (ולא מאבן), כדי לבטא את הארעיות שבדבר, כאשר ציפייתנו וייחולנו שבמהרה נזכה ל"והקיצו ורננו שוכני עפר" ורבה"ק  בראשם ובתוכם, ונזכה לעלות כולנו לאה"ק בגאולה האמיתית והשלימה.
 
וביני לביני לסדר מתקן הפרדה 'נורמלי' (ולא סמלי ומגוכח כפי המצב דהיום) בתוך האוהל עצמו - כפי שראיתי, למשל, שהתקינו בצורה מכובדת באוהל של כ"ק הקלויזנבורגער זצ"ל בבית העלמין בנתניה.
 
וכ"ז יהיה בבחינת "תיקון גדול" כפי שמוגדרת הגזוזטא שנבנתה בבית המקדש שנועדה להפרדה בין גברים לנשים.
 
ומענין לענין באותו ענין, רבים לא שמים לב לכך שאם מתפללים כנגד טפח גלוי באשה שדרכו לכסות - הרי זה לעיתים ממש לעיכובא (אא"כ עוצמים את העיניים, או תוקעים את העיניים בסידור (שמתי לב לכך בטיסה במטוס שכו"כ מתפללים בעיניים פקוחות, ובלא משים,  עיניהם משוטטות גם לכיוון קהל היושבים-היושבות במטוס) וכ"ז כמבואר בשו"ע סימן ע"ה.
 
יהיו מסתמא 'ליצני הדור' שיגכחו על כל הדיון הזה, אבל, מה נעשה, והלכה בשו"ע לא משתנית, עקב תגובה צינית כזו או אחרת.
 
וכמו שכבר כתבתי לעיל - שברחמי השי"ת נזכה לאלתר במהרה לוהקיצו ורננו וכו' ולא ניזדקק לכל זה.
 
"והיה מחניך קדוש"!
 
ושוב ת"ח ת"ח,
ובתקוה ותפילה שהדברים יפלו על אוזניים כרויות בעיקר של הממונים על אתר קודש קודשים זה, מקום אש שלהבת.
 
ידידך,
 
דוד מ. דרוקמן קרית מוצקין
ז' בכסלו תשע"א
הגב לכתבה

תגובות
3
1. מעשים ולא דבורים
המכתבים הנ"ל לא אמורים להיות באינטרנט אלא במתחם האוהל אצל אבא רפסון יודל קרינסקי מש' שם-טוב ומיכאל טייב
ז' בכסלו תשע"א
2. ל-1
מסתבר שכבר פנו לאישים האלה (אגב, מדוע שירבבת את שמו של ר' מיכאל טייב שי'?),
ועדיין אין תוצאות.

יש אומרים כי תשובה של כמה מה"קובעים" בשטח הייתה כי הרבי עצמו לא התקין מחיצה באוהל ההרבי הריי"צ:


ושתי תשובות דבר:1. זה לא סוד, כי ברוב ימות השנה האוהל היה בדרך כלל ריק, ורק הרבי נשי"ד נסע לשם.
ובמילא, לא היה טעם להקים מחיצה לשמא,ספק ואולי, תבא איזה אשה לאוהל.

2. בימים שאנ"ש בהמוניהם נסעו לציון הרבי הריי"צ (יו"ד שבט, ערב ר"ה), רואים בתמונות ששום אשה לא הייתה באוהל, ורק גברים היו שם.

עתה השתנה המצב, ואשר ע"כ צריך הדבר 'תיקון גדול, כפי שעשו בבית המקדש בזמנו.
ז' בכסלו תשע"א
3. עידוד לתגובת 1 . ר' אברהם שם טוב צודק..
תשובה של רב למאמר נוקב כזה או אחר לא אמורה להופיע מעל גבי הנט.. יש לך פתרון ומעוניין אתה לשנות , דבר עם האחראים ושכנע אותם.. כל מאמר כזה או אחר בצומת לב ופרסום עצמו עסקינן ותו לא .
ח' בכסלו תשע"א