ב"ה יום שני, י"ד כסלו תשפ"א | 30.11.20
השלוחים בארץ הקודש במהלך הכינוס האחרון
השלוחים בארץ הקודש במהלך הכינוס האחרון
"למרות הלחצים, לא להתערב"

במכתב שהתקבל היום אצל שלוחי ומנהל בתי חב"ד, מטעם צעירי אגודת חב"ד התבקשו השלוחים: "אין לסטות מרצון הרבי, אסור להתערב בבחירות"
י' רענן

היום קיבלו שלוחי חב"ד ומנהלי בתי חב"ד בארה"ק מכתב מיוחד לקראת הבחירות מיו"ר צעירי אגודת חב"ד הרב יוסף יצחק אהרונוב, ובו מתבקשים השלוחים שלא להתערב בבחירות.

לשון המכתב: "בקשר לבחירות לכנסת הנני לשוב ולהזכיר את האיסור המוחלט לשלוחי כ"ק אדמו"ר נשי"ד לסייע בדרך כלשהי למפלגות, ואף החוק אוסר זאת על עמותות בתי חב"ד. אי לכך, וחרף לחצים שמפעילים פעילים של מפלגות שונות, יש לזכור כי אין לסטות מרצון הרבי שחב"ד לא תהיה מעורבת בנושא זה.

יום הבחירות הינו יום חופש, אי לכך נכון וראוי לנצל יום זה לפעולות להפצת היהדות, להקים דוכנים ל'מבצע תפילין', הפצת חומרי הסברה בנושאי מבצעי המצוות ושאר מפעלי הקודש, ואולם יש להקפיד במשנה זהירות שלא להיכנס לויכוחים כלשהם בנושאים פוליטיים ולא להיגרר לכך בשום פנים ואופן.

ויה"ר שנזכה בקרוב ממש להתגלות משיח צדקנו "ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד"...".

כ"ז באדר תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
3
1. חוץ מתרומות
כמובן שהדבר אינו כולל תרומות בסך עשרת אלפים כיכר כסף לגורמים שונים כגדעון סער וכיו"ב
כ"ז באדר תשס"ו
2. ממש בדיחה!
אחרי שהוא מיחצן את האיחוד הלאומי הוא אומר לא להתערב ...
כ"ז באדר תשס"ו
3. ה"ראובן אדלר" שלו יעץ לו
גם לו יש "ראובן אדלר" ידוע שנותן לו עצות יחצ"ניות.

הוא קיבל הנחיה מ"הראובן אדלר" שלו לפנות לבתי חב"ד, וככה הוא מטשטש את מעורבתו ב"איחוד הלאומי", ודי לחכימא.


כ"ז באדר תשס"ו