ב"ה יום שני, י"ד כסלו תשפ"א | 30.11.20
הרב ירוסלבסקי: "די למחלוקת"

הרב ירוסלבסקי נשא השבת דברים חוצבי להבות בפני חסידי חב"ד בנחל'ה. סיכום אירועי השבת וקריאת הרבנים לקראת הבחירות (בארץ)
כתבי "שטורעם"

במהלך השבת האחרונה, התייחסו רבים מרבני חב"ד בארץ הקודש ליום הבחירות החל ביום שלישי השבוע, ועוררו פעם נוספת את ציבור אנ"ש על פסק בית הדין להצביע לרשימות "החרדיות לדבר ה'" שייכנסו לכנסת, ושלא להצביע לרשימתו של ר' ברוך מרזל.

מבין רבני חב"ד שהתייחסו לנושא בקהילותיהם, בלטו דבריו החריפים ויוצאי הדופן של מזכיר בית דין רבני חב"ד באה"ק, הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי, בדברים שנשא בליל שבת לפני חמש מאות מתפללי בית הכנסת המרכזי בנחלת הר חב"ד.

קרוב לרבע שעה, נשא הרב ירוסלבסקי בפני תושבי הנחל'ה, דברים כואבים ונוקבים ביותר. "כל מי שרוצה להיקרא חסיד של הרבי, מחוייב להישמע להוראות בית דין רבני חב"ד, ולהצביע רק עבור ה"רשימות החרדיות לדבר ה'" שכיהנו בכנסת האחרונה. כל מי שיצביע למפלגה אחרת, שבין הדין הורה שאסור להצביע להם, איננו חסיד חב"ד, והוא מרים יד נגד תורת משה ועל הרבי נשיא דורנו".

"כיצד יכולים אנשים, הנקראים חסידים, לצאת בגלוי נגד רבני חב"ד? עד היכן הם התדרדרו, שמכריזים מלחמה נגד בית הדין, שמונה על ידי הרבי נשיא דורנו", זעק הרב ירוסלבסקי.

"ולא זו בלבד", הוסיף הרב בכאב, "אלא שאותם אלו הלוחמים ברבי ובהוראותיו הקימו להם עיתון משלהם, שכל כולו מחלוקת ושנאת ישראל, ועיתון זה הוא שלוחם מידי שבוע בשבוע ברבי ובחסידות חב"ד. וגם עכשיו עיתון מחלוקת זה מפרסם כנגד בית דין רבני חב"ד".

הרב ירוסלבסקי הוסיף באירוניה: "אנשי המחלוקת הללו מפעילים גם אתר מחשבים. אין לאתר הזה, למפעיליו ולתומכיו כל שייכות לחב"ד. יש לו שייכות רק ללוחמים ברבי, לסטרא אחרא וליצר הרע".

במהלך הדברים החריפים והנוקבים, כרך הרב ירוסלבסקי את פריקת העול של אותם הלוחמים בבית הדין, בפריקת העול הכללית של כל הנהגותיהם כנגד הממסד החב"די:

"אותם פורקי העול הלוחמים כעת בבית הדין, הם אנשים מופקרים שלוחמים בכל המוסדות שהרבי הקים, ובכללים שאותם קבע. כך לאחרונה יצאו אותם אנשים נגד הוראותיו המפורשות של הרבי בנוגע להדפסת ספרי רבותינו נשיאינו, והחלו לזייף את ספרי החסידות. הרבי נשיא דורנו והרבי הריי"צ קבעו מפורשות שהדפסת ספרי חסידות שייכים אך ורק להוצאת קה"ת. כיצד מעיזים אנשים במצח נחושה להילחם ברבי ובהוראותיו ולהדפיס ולהפיץ ספרי חסידות שלא שייכים להם? הם מכשילים את הרבים! ידע כל חסיד, כי מי שמתפלל בסידורים מזוייפים שלא הודפסו על ידי הוצאת קה"ת, תפילתו היא תפילת שוא!

אי אפשר לבקש מהקב"ה על הצלחה בפרנסה, בריאות הגוף, ועל ילדים ומשפחה, מתוך סידורים שהם "פצצות חיות"!... כל מי שמחזיק בספרים אלו, ובכלל זה בהגדה החדשה שאותם אנשים הוציאו הוא משחק באש, פשוט כפשוטו"...

את כל הספרים המזוייפים, סידורים, הגדות ספרי חסידות וכיוצא בזה - אסור להחזיק בבית יהודי!"

הרב ירוסלבסקי סיים את דבריו בתקווה, כי גם מי שעד עתה חשב להצביע לרשימות אחרות, יתעשת ויציית לפסק בית דין רבני חב"ד, ולא יוציא את עצמו מכלל חסידי חב"ד. דברי הרב עוררו רושם גדול מקרב מאות המתפללים.

במערכת "שטורעם" התקבלו דיווחים מקהילות חב"ד בכפר חב"ד וברחובות, שגם בהם התייחסו הרבנים למערכת הבחירות.

במהלך ההתוועדויות שנערכו לרגל "שבת מברכים" ו"שבת חזק", עוררו מד"א כפר חב"ד הרב אשכנזי ורב קהילת חב"ד ברחובות הרב גלוכובסקי, את ציבור המתוועדים להישמע לבית הדין, ולמנוע חילול השם נורא באם חלילה בקלפיות של ריכוזי חב"ד יהיו קולות לרשימות שאסור להצביע עבורן.

כ"ו באדר תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
14
1. ברור שצריך לבחור אבל למי?
מתוך שלושת הרשימות האיחוד הלאומי-מפד"ל, ש"ס ואגודה, ברירת המחדל לחב"ד היא אגודה (ואין להתייחס ברצינות לפרסום האחרון של דגל התורה בגנות חב"ד הרי זה מגמתי שהרי חלקם של אלו ירד ביהדות התורה ועל ידי דחיקת מצביעים חסידיים נוספים, קרי-חב"ד הם מנסים להעלות את מעמדם במפלגה - והיא לא תצלח כי הובטחנו שיד החסידים תהיה על העליונה)

למה לא להצביע לאיחוד הלאומי:
---------------------------
הנה סעיפים ממצע האיחוד הלאומי:
א. הכרזה ברורה וחדה בראש המצע על נאמנות לעקרונות הציונות והגשמת מטרותיה. זאת הציונות שנפסלה ונאסרה תכלית האיסור על-ידי כל גדולי ישראל בדורות הקודמים ובראשם שלושת רבותינו הקדושים האחרונים.
ב. המצע מדבר אמנם ברוב פאתוס על "ביטול הסכם אוסלו" (כיבוש עזה ורמאללה?), אבל מדבר במפורש על "קנטונים" ואוטונומיה, בדיוק כמו הסכם אוסלו. משחק מלים!
אין לשכוח גם שבפועל השתתפו שתי המפלגות בממשלה האנטי-דתית שפעלה באופן רשמי וברור על בסיס "מפת הדרכים", הכוללת גם חלוקת ירושלים!
ג. המצע מדבר על זכות כל יהודי "לעלות לתפלה בהר הבית". כרת ר"ל!
ד. להלן משפט חשוב בתוך הסעיף הנקרא "שמירת צביונה היהודי והציוני של המדינה" (הסכיתו ושמעו!): "כל חקיקה בנושאי דת תיעשה ללא כפיה של מגזר אחד על משנהו". ובכן, שישו ושמחו: המגזר החילוני לא יאסור ח"ו וח"ו שבת וחודש ומילה וגם לא תפלה בצבור ואפילו לא אכילת מצה ונטילת לולב, ומאידך המגזר הדתי לא יכפה על המגזר החילוני מניעת "ברית זוגיות" (תכנית "שינוי") שמירת ש"ק ברחובה של עיר, אי מכירת חזיר, וחמץ בפסח. דמוקרטיה למהדרין, נוסח האיחוד הלאומי והמפד"ל, כרצון שלושת השליטים – בג"ץ התקשורת ואמריקה.
המצביע למפד"ל ואיחוד לאומי יוכל לשמוח על שמנע ב"ה כפיית המגזר החילוני על הדתי. ובאמת – מה יש? באמריקה זה שונה?
ה. בסעיף "חוקה" נכללת מטרתה של ה"חוקה" המוצעת (לידיעה: משמעות הדבר שאי אפשר לקבל חוקים הנוגדים את ה"חוקה") שהיא – "קביעת מהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית". אכן, כאמור בסעיף הקודם, לא יתכנו חוקים המנוגדים לדמוקרטיה (=איש הישר בעיניו יעשה) ולציונות.
ו. זוכרים את "מיהו יהודי" – החוק שהתקבל בשעתו בהשראת המפד"ל? להלן מספר קטעים בנידון: "יש להרחיב את מסגרות הגיור בתפוצות עבור אלו שאינם יהודים והם זכאי עליה לפי חוק השבות". "הפגיעה הממושכת בזכויות האזרחיות של העולים חייבת להיפסק" (באיזו פגיעה הכתוב מדבר – להלן) ש"יש להסדיר בחוק ובנוהל ברור ופתוח לביקורת צבורית (=תקשורת ובג"ץ) את הקריטריונים לאזרחות ישראלית ולאיחוד משפחות". "יש ליצור מדיניות הכוללת "הלבנת" (כך במקור!) רוב העובדים הזרים הבלתי חוקיים" (להזכיר: בעיית העובדים הזרים הבלתי חוקיים היא שאינם נחשבים כיהודים לזכאות לאזרחות. מובן שאין הכוונה ל"הלבנה" באופן כזה שכל גוי רשמי מכל העולם יזכה לאזרחות. אין דבר כזה בשום מקום בעולם. חשבו, איפוא, על האפשרות היחידה להלבנה" – פשוט ל"גיירם").
אלה המגלגלים עיניים ומזכירים לנו את זעקותיו של הרבי בענין שלימות הארץ – אולי ייזכרו בעוד נושא שהרבי זעק עליו, והוא נקרא "מיהו יהודי". אם אכן ייזכרו – יבינו שהצבעה לאיחוד לאומי-מפד"ל היא הצבעה בעד "גיור" סיטוני שלא כהלכה. נוסף לכך שהזכרנו שגם על שלימות הארץ לא מתכוונת רשימה זו לעמוד,
ז. אם בין אלה שחושבים על הצבעה לרשימה הנ"ל יש, משום מה, בני ישיבה – עליהם להתכונן לשינוי מעמדם (ועובדה היא שרק יהדות התורה נלחמת על נושא זה!) במצע, בסעיף "חובת השירות הצבאי או הלאומי" נאמר: ...אין להסכים לחלוקה לא שוויונית בין אזרחי המדינה בחובת השירות הצבאי או הלאומי". גם הבנות היקרות, המצביעות כנ"ל, מצביעות למען גיוסן על כרחן לשירות הלאומי, אם לא לצה"ל. למען ההגינות: מוזכרת במצע אפשרות של השתלבות בישיבות הסדר או נח"ל חרדי.
ח. הגזירות הכלכליות נגזרו כידוע בהשתתפות שתי המפלגות הנידונות בממשלה. אכן, בנושא זה – שלא כמו בנושא השטחים – אין זריית חול בעיניים ויש כאן נאמנות מפורשת לעבר המזהיר: בסעיף "כלכלה" יש חזרה מושלמת על תכנית שרון-נתניהו הזכורה ל"טוב", שלמען הצמיחה הכלכלית יש לעודד את "הגורמים הפרטיים" וכו וכו. וכן "צמצום ההטבות למי שיכול למצוא עבודה" ו"תמריץ ליציאה לשוק העבודה". משמעותם של משפטים אלה אינה זקוקה לדרוש או רמז או סוד, ודי ב"פשוטו של מקרא". ובהתאם לזה אין זכר לסיוע למשפחות

למה לא ש"ס
------------
מדברי הרב פרוש שתמיד תמך בדברי הרבי:
"לדעתי, האופציה להצביע עבור ש"ס אינה קיימת לחסידי חב"ד. כולנו עדיין זוכרים את תמיכתה האומללה של ש"ס בהסכם אוסלו. לא פחות מזה מדאיגה הצהרתו מלפני שבוע של יו"ר ש"ס, ח"כ הרב אלי ישי, בראיון בגרוסלם פוסט, שיהיה צורך בפירוק ישובים נוספים ביו"ש. זו, כמובן, אינה עמדה התואמת את דעת חב"ד. ההתחמקויות של ח"כ אלי ישי מפליטת פה זו לא יועילו.

להזכירך, העובדה שש"ס לא תמכה בתכנית ההתנתקות היא משום שש"ס ישבה באופוזיציה מסיבות אחרות. עמדותיה המדיניות ופסקו של הרב עובדיה יוסף שמותר להחזיר שטחים תמורת שלום – ידועים לכול, ולכן הגיעה עלינו צרת אוסלו. כל הצהרותיו של הרב ישי שמפלגת ש"ס לא תשב בממשלה שתעקור ישובים – אינן נכונות. "

לכן, ברירת המחדל היא אגודה, כנ"ל יש אדרבא לחזק את הכוח החסידי באגודה, ובבד בבד להיות שקטים שאמנם ביצענו את רצון הרבי - לבחור במפלגה החרדית ביותר (עם כל הביקורת, זוהי הבחירה הכי פחות רעה ויש סיכוי שתשמור במידה הכי טובה את ענייני הדת במדינה ככל שיגדל כוחה)
כ"ו באדר תשס"ו
2. תגובה ל-1
לגבי האיחוד הלאומי אני מסכים לדעתך, סיסמת הבחירות שלהם "מאמינים במדינה" ולנו הם אומרים נאמנים להלכה. אך לגבי ש"ס אתה טועה ובעיקר מטעה, משום שהרב עובדיה יצא בפסק נגד התנתקות חג צדדית רבני אגודה ודגל לא התכנסו וקבעוכך. בנוסף לכך ישנם פרסומים שליצמן סגר עם אולמרט על המשך כהונתו כיו"ר וועדת הכספים. לכן עדיף להצביע למפלגה חרדית ש"ס שאינה עושה מעשה זמרי ומבקשת שכר כפנחס.
כ"ו באדר תשס"ו
3. בבית כנסת חב"ד שבו אני מתפלל
בבית כנסת חב"ד בקהילה חבדית גדולה שבו אני מתפלל הכריז הרב שאסור בתכלית האיסור להצביע לא לאגודה לא לאיחוד לא לש"ס ובטח לא למפלגה שאנשיה לא שומרי תורה ומצוות ושגם אסור להמנע.
ושכל אחד יעשה חשבון למי היחיד שנשאר להצביע עבורו ולצאת ולצביע.
כ"ו באדר תשס"ו
4. רק ש"ס
שס ועובדי' יוסף הם היחידים מהמפלגות הדתיות שהצהירו שיתנגדו להתנתקות. זה ששס תמכה באוסלו זה נורא ואיום אבל לא שייך למצב העכשוי, ולא מצביעים לפי רגשי נקמה אלא לפי מה שההצבעה שלך תגרום, ליצמן ואורלב ילכו לאולמרט ויתמכו בהתנתקות בצורה כזו או אחרת וישי לא לא יוכל להרשות את זה לעצמו אחרי הפסק ברבים של ר"ע יוסף לא יהי' לא פנים לשנות דעה!
כ"ו באדר תשס"ו
5. ל תגובה מס' 1 ולהרב בלוי
ציטוט מהמכתב – אולי ייזכרו בעוד נושא שהרבי זעק עליו, והוא נקרא "מיהו יהודי". אם אכן ייזכרו – יבינו שהצבעה לאיחוד לאומי-מפד"ל היא הצבעה בעד "גיור" סיטוני שלא כהלכה. נוסף לכך שהזכרנו שגם על שלימות הארץ לא מתכוונת רשימה זו לעמוד, היום במוצ"ש חזק בלראות את מלכנו בנחום יצחק בכפר היה בסוף אוסף של דברי מלכנו לימים של בחירות, והיה שם קטע משיחה של יום לפני בחירות, והרבי אומר וצועק שם שקודם לכל ולפני כל שיקול אחר מגיע ביטחון ארץ ישראל, וד"ל
כ"ו באדר תשס"ו
6. ואצלנו הודיעו שצריך להצביע עבור מרזל.
כ"ו באדר תשס"ו
7. ושימו לב עפ"י הסקר שלכם
למעלה מ-40 אחז לא מתכוונים להצביע למפלגות בית-הדין

מדוע??
כ"ו באדר תשס"ו
8. מי יצא נגד מי?
יום ראשון בערב.
בית משיח מועבר לדפוס. יש בו מאמרים ומכתבים התומכים במרזל.

יום שלישי בצהרים.
בית הדין שולח את פסק דינו לאתרי האינטרנט.

יום חמישי בערב/יום שישי
פסק בית הדין מגיע לקוראי כפר חב"ד וידיעון הכפר

ליל שבת/שבת
נציגי בית הדין מעודדים את קהילותיהם לשמוע לבית דין.

מסקנה:
חסידי חב"ד רבים שאינם קוראים כפר חב"ד (וגם בית משיח הם לא קוראים...), ואינם מתפללים בבתי כנסת בהם מכהנים נציגי בית הדין כרבנים, מאיפה הם היו אמורים לשמוע את הפסק?

מסקנה שניה: בית משיח והמשפיעים יצאו בעד מרזל. ולאחר מכן בית הדין הוציא פסק.
אז מי נגד מי?

ולסיום, למערכת שטורעם, למען ההגינות עליכם לפרסם תגובה זו.
כ"ו באדר תשס"ו
9. פצצות חיות? לא נשמע כדבר הזה.
בקשר לספרי קה"ת, הרב ירוסלבסקי הזכיר דרך אגב שהמשיחיסטים מזייפים ספרי קהת הגדות, אבל לא אמר את כל ההמשך המסופר כאן. פצצות חיות? לא נשמע כדבר הזה. קצת הגזמתם. הוא כיון את דבריו בעיקר נגד הרבנים והמשפיעים שחתמו להצביע מרזל, וביקש בכל לשון של בקשה להצביע למפלגה שתלחם למען שלימות הארץ או לכל הפחות תעשה שלא יחזירו שטחים בקלות.

מכך מובן בצורה ברורה כי דעתו היא שיש להצביע איחוד לאומי מפדל. ולא משהו אחר.
כ"ו באדר תשס"ו
10. הרב לנדא שותק
הרב לנדא, שמוזכר פה באתר פעמים רבות, שותק בימים אלו. מה דעתו בענין הבחירות?

ומה דעתו של הרב מיכל הלפרין חבר בית הדין, שלא חתם על הפסק.
כ"ו באדר תשס"ו
11. לדייק
כדי לשמור על כבוד הבי"ד והרב ירוסלבסקי כדאי מאוד לדייק בדברי הרב כי הרי כולם יודעים מה יהיו תוצאות ההצבעה בריכוזים החבדים וכדי למנוע את הבושה אפשר להיתאפק ולא לכתוב מתוך סערת רגשות או מתוך סערת התקציבים וכ"ז כדי למנוע ביזיון וקצף
כ"ו באדר תשס"ו
12. לב שבור
אני משתדל להיות חב"דניק אמיתי, לבצע שליחות הרבי. צר לי
מאוד שתוצאות בחירות אלו ודאי לא יוסיפו לשלמות הארץ התוארה והעם, ושאנשים כערכי כבר אינם יכולים להביט בכמה מרבני אנ"ש בפנים --- אני מתביש עבורם...
כ"ו באדר תשס"ו
13. לרדת מה"עץ" (תרתי משמע)
עכשיו שכ-ו-ל-ם אומרים שלמרזל יש סיכיו להכנס הגיע הזמן שהועד ירדו מהעץ (תרתי משמע) ויגידו להצביע עבורו
כ"ו באדר תשס"ו
14. גם לא משנה
לתגובה 4 היה עליכם להוסיף לפני המילים עובדיה יוסף את המלה הרב גם אם לא בדיוק מוצא חן בעיניכם א' צא ולמד מהוראת רבנו לגנוז הוצאה שלמה של לקו"ש רק בשל כבוד תורתו ב' זהו חילול ה' מאין כמוהו וד"ל . הגיע הזמן שיהיה לכם קצת (לפחות) שכל
לתגובה 10 אין לכם מה לעשות הבן אדם רב העיר בני ברק ובא במגע יומם ולילה אם אותם אנשים מה אתם רוצים ממנו תרדו ממנו נוסף על כך שמנדמה לי שחוקתית אסור לו להביע דעה ועמדה בנושאים אלו
כ"ו באדר תשס"ו