ב"ה יום שני, י"ד כסלו תשפ"א | 30.11.20
לורנץ על רקע עיתון השנאה
לורנץ על רקע עיתון השנאה
"סיסמת הבחירות" של דגל התורה

מספר ימים לפני הבחירות, בוחר 'יתד נאמן' בטאונה הרשמי של 'דגל התורה' לפרסם מאמר חצוף, על שני עמודים, שכולו ארס ושנאה נגד הרבי (בארץ)
י' רענן

ימים ספורים לפני הבחירות, מערכת 'יתד נאמן' לא מוצאת לעצמה עיתוי מוצלח יותר מסקירה מקיפה ותמציתית של מאבק מנהיג דגל התורה, נגד הוד כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו זי"ע.

זה קורה במוסף 'שבת קודש' של 'יתד נאמן', במסגרת פרק הסיכום של סדרת זכרונותיו של שלמה לורנץ (לשעבר ח"כ ויו"ר ועדת הכספים מטעם אגודת ישראל). המסגרת המשתרעת על פני כמעט שני עמודים, נושאת את הכותרת: "במאבק נגד משיחיות השקר".

במאמר חצוף ומלא ארס שנאה נגד הרבי נשיא דורנו זי"ע, מתאר שלמה לורנץ את "מלחמת הקודש" של ה"מרן" שלהם נגד הרבי, ומסביר כי ה"מרן" שלהם הקים את דגל התורה ויתד נאמן, כדי להלחם נגד הרבי ושיטתו, משום שבעיניו זו היתה המלחמה החשובה ביותר.

במאמר, שכולו, כאמור, ארס ושנאה נגד הרבי, מספר לורנץ גם מדוע הוקם ההכשר "שארית ישראל": "בשנת תשמ"ו נפטר רבה של בני ברק, ובמקומו מינו את בנו, המשתייך לתנועת חב"ד. דעתו של מרן לא הייתה נוחה ממינוי זה, והוא הקים גוף כשרות עצמאי לבני תורה, "שארית ישראל'".

ל"שטורעם" נודע כי כמה עסקנים בחב"ד יפנו בדרישה נמרצת לראשי אגו"י לפרסם הוקעה וגינוי חד משמעי לדברי הארס והשנאה נגד הרבי שהתפרסמו בבטאון הרישמי של דגל התורה.

כ"ה באדר תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
79
1. ועדיין יש החושבים להצביע ג'?!
ועדיין יהיו בוודאי אצלנו כאלו שיטהרו את השרץ בק"ן טעמים ויסבירו לנו בפלפולים ארוכים מדוע חייבים להצביע למפלגה של גפני ורביץ....
כ"ו באדר תשס"ו
2. יתבררו ויתלבנו הדברים
ישר כח! טוב שהדברים התפרסמו כמה ימים לפני הבחירות. אודה ואתוודה: היתה לי מחשבה זרה להצביע ג', אבל אחרי שקראתי את הדברים, אני מבקש סליחה ומחילה על עצם המחשבת פיגול שהיתה לי...
כ"ו באדר תשס"ו
3. בזאת תבחנו
נמתין ונראה. אם מחר אכן ראשי אגו"י יפרסמו בבטואנם הוקעה חד משמעית לדברי החוצפה של דגל התורה, או שהם לא ימחו ואז הם נעשים שותפים להם
כ"ו באדר תשס"ו
4. לא לתת את הקול לג! לא לירות בראש של עצמנו
כ"ו באדר תשס"ו
5. לא ליפול בפח - להיות מפוכחים!
מי שרואה את הדברים בצורה מפוכחת כמו שהרב בלוי רואה, יבין שעם זאת ואף על פי כן, חייבים לבחור גימל.
עם כל מה שיש לנו נגד דגל התורה לפחות נאמר שיש להם שכל. הרי הויכוח והמאבק הפנימי שם נגד החסידים הוא בתוקפו. ולא בכדי חיכו עד לכמה ימים לפני הבחירות כדי לתקוע גלגלים בפני חיזוק כוחם של החסידים באגודה. ומכיון, שבעקבות קריאתם של הרבנים חששו שחבדניקים רבים יצביעו לג' ובכך יחזקו את כוחם של החסידים במפלגה הרי שידעו לחשב את השעה ולהרתיע את חב"ד מלבחור בגימל וזאת למרות שכוחם ירוד לעומת החסידים במפלגה.
אל לנו ליפול בפח הזה! להיפך! אגודה ובעיקר הרב פרוש הם בעד האידישקייט כפי שהרבי רוצה וצריך לחזק את הכוח החסידי שם, שוב ושוב כדאי לעיין היטב במכתב של הרב בלוי שיח' ולהבין את הדברים על בוריים.

אחיי אל תרעו לבחור במפלגה אחרת, כי אז רק אז נעשה בדיוק מה שהמתנגדים מתכוונים, הם מעוניינים להשתלט על אגודה ואם חב"ד תצא משם, הדרך יותר סלולה בפניהם.

צריך להצביע רק גימל!!!!
כ"ו באדר תשס"ו
6. למה דווקא גימל - בכל זאת!
קראו בבקשה את תגובה מספר 5 - שאולי דילגתם בגלל הכותרת להבין למה...
כ"ו באדר תשס"ו
7. ציטוטים מבחילים מתוך הכתבה

הנה כמה קטעים מתוך המאמר הנכתב על-ידי לורנץ, בגוף ראשון [תוך השמטה מובנת מאליה של התואר "זצוק"ל" על מנהיג השנאה]:
"כשהחלה תנועת חב"ד בתעמולתה המשיחית, חגר מרן את כלי מלחמתו נגד תנועה זו ונגד העומד בראשה...

"לא בקלות נכנס מרן לקלחת הזו. באחת ההזדמנויות אמר לי, שהיה מעדיף כי אחרים ינהלו את המערכה במקומו. ברם, לאחר שנוכח כי אין מי שיהין להיכנס בעובי הקורה, והוא נשאר בודד במערכה, מוטל עליו לעשות את כל מה שבכחו, בלי כל ויתור.

"מסירות הנפש של מרן במלחמה זו לא ידעה גבול; כבר תיארתי בפרק הראשון את זעקתו של מרן: "אפילו אם הייתי יודע בוודאות שישרפו אותי חיים גם כן לא הייתי מרפה במאבקי נגד משיחיות השקר, כי זו עבודה זרה ממש".

"יש לציין, שלמרות מאבקו הקשה נגד חב"ד, אמר מרן פרקי תהילים כאשר הרבי חלה. שאלתי אז את מרן לפשר הדבר, והוא ענה: "מלחמתי היא נגד השיטה הפסולה, אבל לא נגד האנשים באופן אישי. אני מעתיר לרפואתו, ויחד עם זאת אני מתפלל שיעזוב את שיטתו הפסולה".

בהמשך הרשימה מופיעים עוד 'ציוני דרך' במלחמת השנאה:

"בעקבות המאבק נגד תנועת חב"ד הגיע מרן להכרה, שבמסגרת של אגודת ישראל לא קיימות הבנה והתחשבות בעולם התורה. מתוך כך הגיע מרן למסקנה, שעולם התורה אינו יכול להיות תלוי באפיטרופסים מבחוץ, עליו להיות עצמאי בכל עניין ציבורי, ולשם כך הוא זקוק למבנה ארגוני משלו.

"כך נוסדו בזה אחר זה העיתון 'יתד נאמן', תנועת 'דגל התורה' ומערכת הכשרות של עולם התורה 'שארית ישראל'.

"מרן נוכח לדעת, שעל אף בקשותיו, מסרב בטאונה של אגודת ישראל, 'המודיע', לחדול מתמיכתו בתנועת חב"ד, וכל שכן לצאת במאבק נגדה, ולפעמים אף מופיעות בו מודעות מטעם חב"ד; מאידך גיסא, סירבה מערכת העיתון לפרסם את דעת התורה של מרן.

"... כאשר מיאנה תנועת אגודת ישראל לצאת נגד התנועה המשיחית של חב"ד, למרות כל ההפצרות וכל נסיונות ההשפעה עליהם, הסיק מרן מסקנות והקים בשנת תשמ"ט את הארגון המייצג את עולם התורה, 'דגל התורה'.

"בשנת תשמ"ו נפטר רבה של בני ברק, ובמקומו מינו את בנו, המשתייך לתנועת חב"ד. דעתו של מרן לא הייתה נוחה ממינוי זה, והוא הקים גוף כשרות עצמאי לבני תורה, 'שארית ישראל'".

כ"ו באדר תשס"ו
8. מספיק עם ההתחכמויות!
יש פתגם שהזכרון של הציבור לא כ"כ קצר... הרב טוביה בלוי, לפני ש"גילה" פתאום עכשיו שצריך להצביע ג', פרסם לפני שנתיים בערך מאמר שמבחינתנו השותפות של אגו"י עם דגל התורה זה כאילו היו עושים שותפות עם המפלגה של טומי לפיד ואפילו יותר חמור.
ולכן מספיק עם כל פלפולי ההבל והדמגוגיה: מי שמצביע למפלגה שיש בה את רביץ וגפני נציגי אותו האיש - הרי הוא לוחם בגלוי נגד הרבי. ודוקר את הרבי ומקומו לא יכירנו בין חסידי הרבי!!
כ"ו באדר תשס"ו
9. ל-5 היכן החכמה הבינה והדעת שלך?
ברור לנו כחסידים שצריך להצביע למפלגה חרדית, אך אין צורך לעצותיו של ר' טוביה בלוי להצביע ג, ובלחי השניה לקבל סתירה בגלל מאמרים כאלו ואחרים. ניתן להצביע לש"ס שהם חרדים, הם אינם משמיצים אותנו או שונאים אותנו, ב"יום ליום" בטאונה הרשמי של ש"}ס יש כתבות חיוביות רבות על חב"ד ותאריכים בדברי ימי חב"ד. בנוסף ש"ס עוסקת בהפצת יהדות ובקירוב לבבות, לא ברך החסידית אך בכל זאת יהודים מתקרבים לאבינו שבשמים. לכן הצביעו ש"ס ונקווהשבקול שלנו יקרו דברים טובים.
כ"ו באדר תשס"ו
10. ארבע סיבות מדוע אסור להצביע ג
1. כי מי שמצביע ג' מצביע לרביץ, נציג המפלגה האנטישמית שנוסדה כדי להלחם נגד הרבי.
2. כי מי שמצביע ג' מצביע לגפני, נציג המפלגה האנטישמית שנוסדה כדי להלחם נגד הרבי.
3. כי אגודת ישראל היתה שותפה לממשלת ההתנתקות ואריק שרון הכניס אותה לקואליציה רק כדי שיוכל לעשות את ההתנתקות.
4. כי אהוד אולמרט יכניס אותם לקואליציה כדי שיוכל לעשות את ההתנתקות הבאה!
כ"ו באדר תשס"ו
11. בושה וחרפה!
איך לא מתביישים אנשים שלנו לקרוא להצביע ג'?
הנה הציבור החרדי סוער ממה שקורה בסלונים. הרבי מסלונים שליט"א, הורה שלא להצביע ג' כי הם היו שותפים להתנתקות. ואנחנו חסידי הרבי, כן נצביע ג'?! השתגענו לגמרי?!
כ"ו באדר תשס"ו
12. ובכל זאת - ג'.
הנה ציטוט מתוך הדברים שנאמרו בכתבה:

"מרן נוכח לדעת, שעל אף בקשותיו, מסרב בטאונה של אגודת ישראל, 'המודיע', לחדול מתמיכתו בתנועת חב"ד, וכל שכן לצאת במאבק נגדה, ולפעמים אף מופיעות בו מודעות מטעם חב"ד; מאידך גיסא, סירבה מערכת העיתון לפרסם את דעת התורה של מרן".

דווקא בגלל זה כדאי לחזק את הצד החסידי בג', את עיתון המודיע, שדגל התורה שונאים אותו בדיוק כמו את חב"ד, ובכל זאת רצו בבלוק טכני, וכן להצביע ג'.
כ"ו באדר תשס"ו
13. פירוט הדברים לא משנה - יש לחזק את החסידים!
יתכן שדווקא המכתב מלא ההשמצות של יתד נאמן מהווה ברכה למערכת הבחירות הרדומה הזאת. כאשר יש כל כך הרבה מתלבטים וקולות צפים. מה שיעשו המתגנדים לא יעשו החכמים שבינינו עם כל כוח ההשפעה שלהם. שימו לב: יש לאחד את החרדים ולדאוג לכך ש"יד החסידים תהיה על העליונה". אסור לנו לתת למפלגה שיש בו אדם כמו הרב מאיר פרוש שפועל בכל ענייניו ובכל כוחו בהתאם להוראות הרבי להצטמק. ובמיוחד, ודווקא בגלל שהמתנגדים שכאמור, מהווים כוח קטן במפלגה, אסור לתת להם להרים ראש. הציטוט של הרב בורוכוב על חומרת הדברים שנכתבו ביתד נאמן אינו משנה. הדברים לא מפחידים אותנו. אנחנו בטוחים שיד החסידים תהיה על העליונה. אבל זה לא יקרה אם נברח למפלגות אחרות ח"ו (לאיחוד הלאומי שדוגלת בציונות, בעלייה להר הבת ועוד דברים אסורים, שלא לדבר שהיא חברה עם הממשלה שהביאה את ההתנתקות - הצטרפות אגודה נעשתה אחרי שכבר נודע שהחוק במילא יעבור ולעומת זאת הצליחה לדחוק את רגלי שינוי) או לש"ס שידועה היתה כשותפה למפת הדרכים ההרסנית, ודוגלת בהחזרת שטחים תמורת שלום (גם נודע שהיא מפריעה לפעילותם של שלוחים ברחבי הארץ).
לכן, עלינו לצאת לעזרת השם בגיבורים, ולהצביע גימל על מנת לחזק את הפלג החסידי ובאמת להגיע לידי "ויעשו כולם אגודה אחת" - שגם אנחנו אומרים בתפילה. באופן זה נקיים את רצון הרבי להצביע, ולמפלגה החרדית ביותר.
כ"ו באדר תשס"ו
14. מה כל כך תמוה?
וכי פלא יש בדבר אם בתוך חב"ד יש כאלו שמשמיצים ומחרפים בטענה שאלו המאמינים שהרבי הוא משיח הם "מטורפים" אז מה התעוררתם עכשיו, אתם כל כך דואגים על כבוד ליובאוויטש ?קשוט עצמך!!!!!!
ד.א.בנוגע לבחירות שלא יהיו יגונות ואנחה כמו חבל שלא הצבעתי ל... לדעתי כשמרזל ישב להם בפנים על הווריד, הקלון והבושה יהיו לאותם מפוקפקים ובזים וקטני אמונה שישקלו לתמוך באותם אלו שיצאו נגד חב"ד בכלל ונגד הרבי בפרט (ש"ס,ג',דגל התורה,איחודמפד"ל, וכו'.
כ"ו באדר תשס"ו
15. יתכן שלבלרי יתד ור' טוביה בלוי מתואמים?
התזמון של שניהם לעורר מחדש את אש המחלוקת ששכחה, הוא מאד משונה מעורר תהיות..
כ"ו באדר תשס"ו
16. תשובה ל-12
אדרבה, נחיה ונראה, אם המודיע יסכים לפרסם מחר או מחרתיים מחאה חריפה וחד משמעית נגד יתד נאמן - אשקול להצביע ג'.
כ"ו באדר תשס"ו
17. קצת ענווה
הרבי גם ידע כמה חשוב הקשר עם החסידים. ובכל זאת בתש"נ, הרבי עשה מה שעשה, למרות שזה הביא לנתק ורוגז עצום של החסידים. ואגב: מי שכותב לנו היום שהוא יודע מה הרבי רוצה וכו' גם בתש"נ היה בטוח שהוא יודע מה הרבי רוצה... אז בבקשה קצת ענווה וקצת צניעות..
כ"ו באדר תשס"ו
18. הפרחת 4 הטענות, לא מקבלים סתירה, לא בושה
קודם כל הפרחת 4 הטענות


1. אם נבחור בגימל רביץ ושות ימשיכו להיות המיעוט ומיד אחר הבחירות ידום קולם
2. למה לתת להם כוח כשאתה יודע שניתן להגביר את הקול החסידי על ידי בחירה במפלגה.
3. כאמור אגודה נכנסה רק כשהי'ה להתנתקות רוב ועל ידי כניסתה היא דחקה את שינוי שחולל שמות בכל מה שקשור לדת במדינה.
4. א. אתה בטוח שש"ס לא תיכנס לקואליציה תמורת החזרת הקיצבאות כו' ומאידך היא תצטרך להתחייב להצביע בעד התנתקות? ב. אגודה, לצערינו לא צפוייה להיות כוח כל כך גדול בממשלה הבאה שהיא זו שתשפיע על קבלת ההתנתקות הבאה. לצערינו יש מספיק שמאלנים בממשלה - (שהרי בעניין זה גם הליכוד וגם העבודה הם שמאל) כך שיהיה קשה להצביע על מפלגה קטנה כלשהיא שתוכל למנוע התנתקות נוספת. ואילו להיפך, ש"ס נתנה יד לאוסלו ולמפת הדרכים, ומאיפה אתה בטוח שלא ישתתפו בהתנצקות "תמורת שלום" כפי שנפסק על ידם בעבר? מה שכן, אגודה לפחות תשתדל לשמור על נושאי דת וכמובן יחזק מעמדו של הרב פרוש (וחבריו לא יצטרכו להטיל בו דופי בשאלה - איפה החבדניקים שלך?)

לגבי "הסתירה בפנים" - אנחנו לא נרתעים מהפלג הזה. ואפילו אם כן, אני אשאל אותך. נאמר שאם הוספנו עוד שני מנדטים לאגודה ובזכות זה נוספו מקוואות במקומות שונים בארץ ובזכות זה נדחו כמה חוקים לא דתיים כמו "ברית זוגיות" וכל מיני מרעין בישין, האם לא שווה הסתירה בפנים ובלבד שישתמר עוד קצת מהצביון הדתי במדינה? (איננו מוחקים את הטענות שיש לנו נגד אגודה בעבר אבל עם זאת אם נסתכל בעיניים של טובת כלל ישראל וטובת מה שנשאר מהצביון הדתי של המדינה, שווה לספוג קצת השמצות ובלבד שהמדינה תהיה קצת יותר יהודית!)
בקשר למרזל - אין לו סיכוי לעבור את אחוז החסימה והרבנים, שהרבי הטיל עליהם את התפקיד לפסוק עבור חב"ד בארץ אמרו שלא לבחור עבורו.
נשאר שמי שאכפת לו מהרבי ומענייני הדת במדינה יש לו לבחור את המפלגה החרדית ביותר - גימל.
(אנא אל תתנו דוגמאות שבעבר הרבי בחר בשמיר בתור חילוני מובהק - את זה רק הרבי יכול לעשות - לנו הוא הורה לבחור במפלגה החרדית ביותר - ראו למעלה למה ש"ס -לא - הוסיפו לזה את תלונות השלוחים ברחבי הארץ שטוענים שש"ס מצירה את צעדיהם).
כ"ו באדר תשס"ו
19. ל17
אנחנו לא יודעים מה הרבי רוצה בדיוק. אנחנו אבל יודעים מה הרבי אמר לנו לעשות. הוא אמר לנו א. להשתתף בבחירות ב. לבחור במפלגה הדתית ביותר.
שתי האפשרויות הן ש"ס ואגודה.

הוסבר לעיל שעם כל הכבוד לש"ס היא נתנה יד בעבר לאוסלו ולמפת הדרכים (בניגדול לסעיף שכ"ט בש"ע) והיתה מוכנה ועדיין מוכנה לוותר על שטחים בעבור הסכמים כל שהם. יתר על כן, שלוחים רבים מתלוננים שנציגיה מצירים את צעדם.

ברירת המחדל נשאר אגודה. כמובן שאנו מצפים לפיוס לדברי הפלג הליטאי שיצא כנגדנו, כנראה מתוך פחד שנחזק את הפלג החסידי באגודה אם נצביע עבורם. נכון שהרבי יצא נגד אגודה מספר פעמים בכל מיני עניינים. עם זאת, היא המפלגה החרדית ביותר - ואם תאמר היא נתנה יד להתנתנקות יש להבהיר כמו שהוסבר פה לעיל, שגם לולא אגודה ההתנתקות היתה עוברת, ועם כניסתה לממשלה היא דחקה את מפלגת שינו שנשאה על דגלה את הרס הדת. ולכן ברירת המחדל היא לבחור בעד אגודה חרף דברי ההשמצה הנ"ל.
כ"ו באדר תשס"ו
20. אם טב אמר להצביע ג' אז סימן שצריך להצביע טב
אם ט וביה ב לויא אמר להצביע ג' זה סימן שצריך להצביע טב.
כ"ו באדר תשס"ו
21. למס' 17
בשנת תש"נ חבורת עסקנים סילפו בזדון את דעתו הק' של הרבי, וההמשך ידוע
כ"ו באדר תשס"ו
22. ענווה במקומה
שיהיה ברור. הרבי בעצמו נהג איך שהוא הבין וכיצד הוא ראה לנכון לנהוג. יש לציין שכשהוא בחר בשמיר, הוא חיזק אותו גם כמו שמיר כו' וכ'. לנו אין כוח לעשות מה שהרבי עשה. אנחנו יכולים רק לעשות מה שהרבי אמר לנו לעשות. ועם כל הקשיים וההסתרים, לא נותר לנו אלא לבחור גימל, המפלגה החרדית ביותר.
כ"ו באדר תשס"ו
23. ל8. למי אתה תבחר?
שמע. אין הקב"ה דן את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה. השאלה שלי אליך,היא למי אתה תבחר? ברור לי שאתה תשתתף בבחירות היות ואתה נשמע מסור מאד לרבי שאמר שיש לבחור במפלגה החרדית ביותר. ולכן דבר ראשון, אם אתה משמיץ אחרים, ברור שאתה בעצמך תבחר.
מעניין אותי אבל אם מצאת מפלגה יותר חרדית מאגודה שלא נתנה יד בעבר לפשעי אוסלו ולמפת הדרכים (כמו שס לדוגמא). ובכל למי באמת אתה תבחר? האם בגלל שאתה יודע להשמיץ פלוני אתה פטור מלעשות מה שהרבי ביקש - קרי לבחור בעד המפלגה החרדית ביותר על מנת להציל את מה שניתן מהדת במדינה? כדאי שתחשוב בכיוון יותר חיובי לגבי מה שאתה הולך לעשות על מנת להיטיב (כמו שהרבי אמר. ראה ליקוט של מנשה לאופר באתר קול - איך שכל קול קובע לפי דברי הרמב"ם. אולי דווקא הקול שלך יכריע שתעבור חקיקה דתית נוספת לטובת עם ישראל? תחשוב על זה)
כ"ו באדר תשס"ו
24. תשובה לכל המתלוננים ולכל הבכיינים
השאלה שלי אליכם, למי תצביעו? אכפת לכם מה שהרבי אומר? צריך להצביע למפלגה הדתית ביותר? מבין ש"ס ואגודה - איזו לא נתנה יד למפת הדרכים ולאוסלו? (לגבי ההתנתנקות כבר הובהר שהצטרפותה של אגודה היתה רק לאחר שנודע שההתנתקות תעבור ממילא, והיא הצליחה בהצטרפותה לבלום את שינוי ההרסנית) אם כן, לטובת הדת במדינה - ואפילו אם זאת לא תהיה במימדים ובצורה שרצינו אבל אפילו אם יתווסף עוד מקווה אחד ליישוב כלשהו וייבלם חוק אחד לא דתי. יצאנו נשכרים. תנו את קולכם לקול הדת במדינה. (אינני אגודאי בשום אופן אבל אכפת לי מהרבי ומהאידישקייט עד כמה שניתן בדור שפל ובמצב העגום העכשוי עוד להציל...)
כ"ו באדר תשס"ו
25. שנתי דעתי לא אצביע ג'!!!
כ"ו באדר תשס"ו
26. השפעת הקול החבד"י על החסידיות של ג'
באם רוב חסידי חב"ד אכן יצביעו כהמלצת הרב בלוי, האם אכן תוסיף כ"כ הרבה לאגודה שהחסידים שבאגודה יוכלו להצביע עלי' ועי"ז לרומם את כח החסידים באגו"י?!
הרי אף א' לא חולם על החלצות חסידי חב"ד עבור ג' כבתשמ"ט.
עכ"ז נדמה לי שצודקים דבריו הנבונים של הרב בלוי ועל חסידי חב"ד להצביע ג' עם כל הטעם המר בפה הכרוך בזה.
כ"ו באדר תשס"ו
27. להצביע ג' =להצביע דגל=חילול ה' !!!!!
כ"ו באדר תשס"ו
28. חבר'ה, רק ש"ס!!!!
ברצינות, אני לא צוחק.
כ"ו באדר תשס"ו
29. חברה תהיו ריאליים המאבק על שלימות
עשיו נותר להילחם על הדמות היהודית של המדינה ונגד חקיקה אנטי דתית.
לכן חובה להצביע דווקא למפלגה שתכנס לקואליציה של אולמרט.
כ"ו באדר תשס"ו
30. א' חסיד
כ"ו באדר תשס"ו
31. ויש אנשים שעדיין חושבים להצביע "ג"...
כ"ו באדר תשס"ו
32. הלכות כבוד רבו
מי שמצביע ג הולך נגד ההלכה שאומרת במפורש כיצד יש להתנהג עם מי שמבזה את רבו
כ"ו באדר תשס"ו
33. למה רק ש"ס???? - תכנסו
א. צריך להצביע למפלגה חרדית. זה ברור. האיחוד הלאומי עשו אפס למען הארץ, הם בעצם לא הפילו את שרון לפני ההתנתקות. והמפד"ל? תוסיפו להם גם את מיהו יהודי.

ב. אסור בשום אופן להצביע לג'. אי אפשר למחול על כבוד רבינו. אלא אם כן אגודה ימחו על הכתבה, דבר שכמובן וכפשוט לא הולך לקרות, כמו שזה לא קרה לפני זה.

ג. ש"ס לא ביזו את כבוד הרבי. אלי ישי למד ב"רשת". אולי הם גם היו בעד אוסלו, אבל בזה - אין הבדל בין האיחוד הלאומי והמפד"ל (יחי ההתנתקות), אגודה (יחי ההתנתקות) או ש"ס (יחי אוסלו).
כ"ו באדר תשס"ו
34. היכן מחאת הצד החסידי?
היכן חברי אגודת ישראל - הצד החסידי - שר' טוביה בלוי מבקש לחזק? מדוע המחאה אינה נשמעת מקצה העולם ועד סופו?
יש להם אפשרות לתקן זאת לפני יום הבחירות. אם לא יעשו זאת, הרי שהשתיקה כהודאה, ואסור להצביע ג'.
כ"ו באדר תשס"ו
35. תתפקחו!
אסור להצביע ג' - בהצבעה לג' אנך מחזק רק את החסידים אלא גם את המתנגדים וכן באו ונראה האם 'אגודה' יפרסמו מחאה על הכתבה ב'יתד נאמן' (ועל כך שישבובממשלת ההינתקות כבר איני נדבר), לש"ס גם אסור להצביע - הם מצירים את צעדי בתי חב"ד ברחבי הארץ, סוגרים מוסדות של חינוך חבד"י וכן הם בעד מסירת שטחים בהסכם שלום, ואך ורק בהינתקות חד צדדית הם לא מוכנים ללכת, אין ברירה עלינו לברר טוב האם אכן דברי הרב העכט צודקים ואז זוהי לא הוראה של הרבנים ואפשר להצביע למרזל - האמיתי היחיד שיש (כאשר המפקד נתן לו כבר ממש קרוב לאחוז החסימה( - ואם הוא לא יעבור, רק 1/3 מהקולות הולכים לקדימה ובעצם מי שמעביר זאת לקדימה הם אלו שמצביעים לג' ולש"ס - שהולכים נגד הרבי ולא אלו שמצביעים למרזל), אבל אם אכן ההוראה מהרבנים תקפה עלינו לשמוע בקול הרבנים (למרות שקשה - אך "לא תסור מדבריהם אשר יורוך ימין ושמאל" - ואומר רש"י אפי' אומרים לך על ימין שהואשמאל ועל שמאל שהוא ימין) ואז עלינו להצביע לאיחוד הלאומי - מפד"ל, מכיוון ש'אורלב' כבר בפנים במילא וע"י הקול שלנו אולי יכנס 'אורי אריאל' - מס' 9 - שהוא מאד ימני, ופשוט אסור שחבדני"ק יצביע ש"ס או ג'.
כ"ו באדר תשס"ו
36. רבני חב"ד חייבים להגיב
רבני חב"ד חייבים מיד לצאת בהוראה חד משמעית שבאם אגודת ישראל לא תמחה מחאה נמרצת בהמודיע עמוד ראשוןבאותיות קידוש לבנה חב"ד תתגייס לכישלון אגודה חד וחלק
כ"ו באדר תשס"ו
37. רק לא גימל
האם שכחנו כל השנים שהם הצירו את צעדינו וגם היום חוץ מפרוש אף אחד לא בעד חב"ד ותראו שלא יהיה שום מחאה כי בגלל חב"ד לא כדאי לאבד את השלום וחוץ מכסף לישיבות שידוע שיחות הקודש של נשיא דורינו שנאמרו בכאב גדול איך אפשר לחנך ילדים עם כסף של דם יהודי?
כ"ו באדר תשס"ו
38. לגוף הכתבה
הרגשתי שאם בחב"ד עצמה הדיבורים היו פחות מבהילים על אלו המכונים משיחיסטים אז כתבות כאלו ביתד לא היו יוצאות בשנת תשס"ו

חתום אנטי משיחיסט

"אנטי אנטי אבער שכל דארף מען האבען"
כ"ו באדר תשס"ו
39. מי שמצביע לדגל היכול להיקרא חסיד?
ב"ה

אחרי דברי השינאה הללו ועוד קודם לכן לפי שיש הו"א להצביע בעד מפלגה זו יש לו לעשות בדק הבית ברמת ההתקשרות שלו לכ"ק רבנו נשיא דורנו, חשבתי להצביע ג' כעת לאור פסק הבית דין שהרבי הקים, אין לי ברירה אלא להצביע ש"ס
כ"ו באדר תשס"ו
40. ואנחנו עוד עלולים להכניס את מקלב שלהם.
כ"ו באדר תשס"ו
41. ל'משה'לע' (תגובה 33)
ש"ס - נלחמים נגד רבי ברחבי הארץ בכל דרך אפשרית - סוגרים מוסדות של חינוך חב"ד ולהם אתה חושב להצביע? הם בעד מסירת שטחים תמורת הסכם שלום (אבל לא הינתקות חד צדדית) ולהם אתה חושב להצביע? ובנוגע לאיוד הלאומי - זבולון אורלב כבר בפנים ע"י קולות ה'מזרחיסטים' הסקרים נותנים להם 8 מנדטים וע"י הקול שלנו יתכן שיכנס 'אורי אריאל' (מס' 9) שהוא ימני מאד אין מהלעשות - הברירה היחידה שנותרה (עקב הוראת הבי"ד) היא להצביע "טב" ונקווה שאכן יהיה 'טב' לכולנו.
כ"ו באדר תשס"ו
42. לא מובן
ידוע שהמשיחיסטים בעד מרזל. ידוע שהקו הרשמי של חבד בעד ג'. אתרים אפ' לא רשמיים כמו חבד און ליין לא נותנים למרזליסטים דריסת רגל. מה דעת שטורם? (אגב, משיחיסטים לא מדויק כי ה' אשכנזי משיחיסט והוא בעד ג')
כ"ו באדר תשס"ו
43. איך אפשר להצביע ש"ס וג'?
ש"ס נלחמים ברבה ובמוסדות החינוך של הרבי בארץ והם בעד הסכמי שלוםואגודהביחד עם 'יהדות הכסף' שהיו בממשלת ההינקות ובמיוחד עכשיו אחרי הכתבה על חב"ד, איך אפשר? ומה הרעיונות לחזק את החסידים שם שלא מוחים על הכתבה? (חוץ מז שהצבעה ג' מחזקת את שי הצדדים ולא רק את החסידים) אין אפשרות אחרת - האיחוד הלאומי זה הברירה היחידה שנשארה.
כ"ו באדר תשס"ו
44. אני המום
איך אתם החבדניקים בכלל מעלים על דעתכ להצביע ג' אחרי הכתבה בעיתון על הרבי מליובאוויטש? אם היו עושי כתבה כזו על מנהיגי הזרם שלנו לא היה אחד שחושב להצביע להם, מדוע אתם נותנים את הלחי השניה? תתעוררו!
כ"ו באדר תשס"ו
45. מה אתם רוצים מהם?
כאשר בחב"ד נשמעים דיבורים ברמה לא פחותה מאלו על אלו המכונים 'משיחיסטים' לא נשמע שום קול זעקה! הדיבורים הללוהם אלו שנותנים פתחון פה לכל המנגדים למיניהם לבא ולדבר כך על הרבי, כיצד נותנים במה לדברי 'בנימין ליפשיץ' כאשר הוא משמיץ את ה'משיחיסטים' בצורה מעוררת בחילה ועושה הכללות בלי סוף, אני מכיר המון המון 'משיחיסטים' שמחלקים שיחת השבוע ולא שיחת הגאולה, שהולכים אחרי הבי"ד בעיניים עצומות למרות שיש להם טענות נורא נורא קשות על הבי"ד בגלל שהרבי הורה לשמוע לרבנים, 'משיחיסטים' שמנויים על כפ"ח, (חוץ מזה בבי משיח כן מזכירים את ה'אוהל' ואף כובים עליו את התואר הק' [עיין בגיליון שאחר פטירת הרב חיטריק ע"ה - הם כותבים שהוא נקבר ליד האוהל הק']) אז בבקשה אנא להפסיק עם כל דברי השטות וההבל בתוך חב"ד עצמה שרק יוצרים פילוג ביננו ולא תורמים הרבה להחשת הגאולה ולא לתת במה לכל מיני דיבורים כאלה - וכך לא לתת פתחון פה לכל המנגדים למיניהם, נקודה למחשבה.
כ"ו באדר תשס"ו
46. לתגובה מס' 45
אתה צודק בהחלט, צריך ללכד קודם כל את עצמנו ולא להסתכל כל הזמן על זה שהאחרים פוגעים בנו כי זה מגיע בגלל הפילוג בתוכנו אבל בכ"ז אין זה אומר שצריכים לשתוק ולא לפרסם זאת, חובה לפרסם את זה על מנת שידע הציבור ויזהר - אם אתה מצביע ג' אתה מצביע נגד הרבי אתה תורם למאבק נגד הרבי. וכאן גם המקום לבקש ממערכת 'שטורעם' שיורידו את הכתבה המשמיצה והפוגעת והמכלילה של בנימין ליפקין על המשיחיסטים - כיצד נותנם במה לכאלו דברים?
כ"ו באדר תשס"ו
47. הבהרה
הדברים שנאמרו בתגובה מס' 45 על דברי 'בנימין ליפשיץ' זוהי טעות והיה צריך להיכתב 'בנימין ליפקין' - מצטער זוהי היתה טעות ואקווה שזה לא יגרום לענינים לא רצויים בקרב המגיבים - איתו הסליחה.
כ"ו באדר תשס"ו
48. בבקשה תתעוררו
זהו רק סימן לאחדות שצריך לעורר ביננו - סה"כ כולנו חבדניקי"ם וכולנו רוצים לקיים את מה שהרבי אומר וכל אחד עושה זאת באופן שהוא חושב - צריך להתאחד, ובבקשה תורידו את הכתבה המזעזעת של בנימין ליפקין - פשוט מזעזע. אני מקווה שמערכ שטורעם תתעורר ותחליט להוריד את הכתבה ההיא ולא לתת יותר מקום לכאלו דברים באתר.
כ"ו באדר תשס"ו
49. אנא לקרוא את התגובה הזו לפני שמצביעים
כיצד יש עדיין חבדניקי"ם (והרבה) שחושבים להצביע ג'? - הם נלחמים בנו, נלחמים ברבי, הם אנשים משוחדים שעושים הכל בשביל כסף! הם לא המפלגה החרדית.
כמו כן גם ש"ס נלחמים נגד הרבי - נלחמים נגד מוסדות חינוך של חב"ד ברחבי הארץ וכבר סגרו כמה מוסדות, הם פועלים נגדנו בצורה מחרידה (תשאלו הרבה שלוחים בארץ) אבל לפתע כשמגיע הבחירות הם נזכרים שהם צריכים אותנו , חוץ מזה שהם בעד מסירת שטחים תמורת 'הסכם שלום' ("דעת תורה לא משתנה" - שה' ירחם) ואך ורק בהינתקות חדצדדית הם לא תומכים כך שא"א להצביע לא לג' ולא לש"ס. גם המפד"ל מכור ודבוק לכיסאות, ואכן רוב הציבור המזרחי כבר זרק אותו - כמו שרואים שלפני האיחוד עם האיחוד הלאומי הוא לא עבר את אחוז החסימה בחלק מהסקרים, אבל זבולון אורלבה וחבר מרעיו כבר בפנים הסקרים נותנים להם כ-8 מנדטים וזבולון אורלב לצערנו הרב הוא מס' 2 מי שנמצא במקום התשיעי זהו אורי אריאל - אדם ימני מאוד וע"י הקול שלנו יתכן שהוא יכנס לכנסת (למרזל לא שייך להצביע עקב הוראת הבי"ד [אא"כ דברי הרב העכט צודקים] שהם מנהיגים את אנ"ש באה"ק) למרות שנשמעות בחב"ד גם קצת קולות להצביע לליכוד עלינו לדעת שהליכוד בעד מסירת שטחים, ושהוא לא ממש יותר טוב מקדימה (חוץ מזה שהוא ירצח פחות אנשים) [לא נדבר כרגע על סוגיית הפגיעה בחלשים של ביבי] (לעבודה, מרץ, תפנית... אין מה לומר בכלל) כך שמה שנשאר זה רק האיחוד הלאומי ושינוי שמיכיוון שהם לא יעברו את אחוז החסימה אתה בעצם לא מצביע להם (ו1/3 מהקולות ילך לקדימה והשאר יתחלק בין שאר המפלגות) ומיכוון ש"חסיד הוא פיקח" מן הסתם ידע להחליט האם להצביע לאיחוד הלאומי או להצביע לשינוי...
כ"ו באדר תשס"ו
50. רק האיחוד הלאומי
אין ברירה אחרת. צריך להצביע למפלגת האיחוד הלאומי. הם היחידים שבאמת איכפת להם משלימות הארץ ופיקוח נפש. אולי הם עשו פה ושם כמה טעויות, אבל בכללות הם דואגים לענין. ובוודאי שלא ג' - לא בגלל יתד, אלא בגלל המודיע, שלועג מכל הנושא של שלימות הארץ כל הזמן, ושם ללעג ולקלס את מאבקו הקדוש של הרבי בענין זה. איך אפשר להעלות על הדעת להצביע להם?
כ"ו באדר תשס"ו
51. ממשלת ימין צרה
בתש"נ הרבי הודיע בדיוק מהו רוצה בכנסת: "ממשלת ימין צרה".
המפלגה היחידה שעונה לתואר "ימין" - היא מפלגת האיחוד הלאומי. בל נשכח שהם הולכים בדרכו של הרב מרדכי אליהו שליט"א, שהוא חד בדרא מבחינת היחס לרבי ולחב"ד בכבוד ובהערצה הכי גדולים. ידועה גם הערכתו של הרבי אליו. לכן יש להצביע למפלגת הימין היחידה, ולא להשלות את עצמנו שליצמן או גפני ילחמו על נושא זה
כ"ו באדר תשס"ו
52. שס הבטיחו ללהעדיף ממשלת ימין צרה
קולי וקולות בני ביתי נתונים להם!

הצבעה לג' (דגל) כמוה כהרמת יד על תורת משה ר"ל וכרוכה בכמה איסורים מדאורייתא ואכמ"ל בשיפלות שרידי חושך אנשי הערב רב אלו
כ"ו באדר תשס"ו
53. לא בא לרב בלוי טוב הכתבה הזו
כ"ו באדר תשס"ו
54. לפי כל הסקרים ג' נאבקת עכשיו על המקום השביעי
שהוא של מועמד "דגל" השינאה והכפירה, האם באמת חסידי חב"ד רוצים לחזק את כוחה של כת זאת בתוך יהדות התורה??!! רט"ב גלה אומץ וחזור בך!!
כ"ו באדר תשס"ו
55. ש"ס נלחמים בשלוחים?
אני לא יודע מה קורה בכל-מקום,
אך אפרט את הידוע לי:

בנס-ציונה למשל יש תחרות בין ש"ס לחב"ד על ההרשמה לגנים והגן היותר-מוצלח זוכה לרישום גדול יותר -"קנאת סופרים תרבה חכמה".

ברחובות (עיר הבי"ד) נוצר מצב מוזר שגני-חב"ד אינם מעוניינים לקבל ילדים מהמיגזר הכללי-מסורתי למרות שזהו יעודם המקורי -כמו גני-חב"ד בכל הארץ. ודוחים הורים שמתחננים שיקבלו את ילדיהם כיוון שאינם נמנים על ה"אליטה..." האנ"שית. (ב"יומני עומרי" צויין לטפל בבעיה שהיתה להם עם ההרשמה של בנות-אנ"ש-רחובות לבי"ס חב"ד נס-ציונה (והבעיה נפתרה..) אך כשאין זה נוגע לאנ"ש אלא "רק" למבצע חינוך של הרבי - כבר שנים הם "לא מצליחים" להשיג כיתות-גן מתאימות למרות הקשרים הנהדרים עם ראש העיר (שהצטרף ל"קדימה") ואנשיו, אז האחרונים שאפשר לבוא אליהם בטענות הם אנשי ש"ס שהצילו את המצב ברחובות והצילו את אותם ילדים מחינוך-חילוני.

(ובמאמר המוסגר: ברחובות כמו שהתפרסם לגבי פ"ת דוקא רבני ג' עינם צרה במקוה חב"ד -כבר שנים)

כ"ו באדר תשס"ו
56. ש"ס נלחמים בשלוחים!
למגיב 55, תדע לך שש"ס אכן נלחמים בשלוחים, ואין כאן המקום לפרט שמות ערים או אנשים, אבל הם הולכים מבית לבית ומסיתים נגד חב"ד בכל הטענות הרגילות שלהם "שינה בסוכה" "סעודה שלישית" - הולכים למשפחות במצוקה ומבטיחים להם גדולות ונצורות בתנאי שיעברו מחב"ד לש"ס מתקשרים להורי תלמידי ביה"ס לומר שביה"ס נסגר, נלחמים בכל כוחם ע"מ שלמוסדות חב"ד לא יהיו מבנים נורמלים למוסדות החינוך (והם כבר סגרו כמה מוסדות של הרבי) אני מכיר זאת מקרוב, כך שאני מעיד בפניך: "ש"ס נלחמים בשלוחים" נקודה. כך שא"א להצביע לש"ס!
כ"ו באדר תשס"ו
57. חםד לא מצביע ג
כול מלה מיותרת
כ"ו באדר תשס"ו
58. חסידי גור
למה לא נתנו לילדי גור ללכת לתהלוכות ???..
כ"ו באדר תשס"ו
59. תגובה ל 56
זה שיש מלחמה על כל ילד זה דבר בריא ובמקום להתבכיין צריך לשנס מותניים ןלהתאמץ יותר.
ש"סקרובה לחב"ד בנושא הפצת היהדות ולאחרונה שינתה קו בנוגע להנתקות. בל נשכח שבעצרת בכותל ערב ההנתקות השתתפו הש"סניקים בהמוניהם ואף נטלו חלק בארגוןבעוד הליטאים סירבו להשתתף היות זה קשור לחב"ד. תודה לאל הסתדרנו טוב מאוד בלעדיהם.
בשורה תחתונה רק לא גימל (ש"ס או האיחוד)
כ"ו באדר תשס"ו
60. האיחוד הלאומי - זה להפוך את הארץ לחילוני
שוב - כדי שתדע למה אתה מצביע כשאתה מצביע לאיחוד הלאומי הנה המצע שלהם ואני רוצה שתסתכל לי אחר כך בעיניים ותגיד לי שזה מה שהרבי רצה:

הנה סעיפים ממצע האיחוד הלאומי:
א. הכרזה ברורה וחדה בראש המצע על נאמנות לעקרונות הציונות והגשמת מטרותיה. זאת הציונות שנפסלה ונאסרה תכלית האיסור על-ידי כל גדולי ישראל בדורות הקודמים ובראשם שלושת רבותינו הקדושים האחרונים.
ב. המצע מדבר אמנם ברוב פאתוס על "ביטול הסכם אוסלו" (כיבוש עזה ורמאללה?), אבל מדבר במפורש על "קנטונים" ואוטונומיה, בדיוק כמו הסכם אוסלו. משחק מלים!
אין לשכוח גם שבפועל השתתפו שתי המפלגות בממשלה האנטי-דתית שפעלה באופן רשמי וברור על בסיס "מפת הדרכים", הכוללת גם חלוקת ירושלים!
ג. המצע מדבר על זכות כל יהודי "לעלות לתפלה בהר הבית". כרת ר"ל!
ד. להלן משפט חשוב בתוך הסעיף הנקרא "שמירת צביונה היהודי והציוני של המדינה" (הסכיתו ושמעו!): "כל חקיקה בנושאי דת תיעשה ללא כפיה של מגזר אחד על משנהו". ובכן, שישו ושמחו: המגזר החילוני לא יאסור ח"ו וח"ו שבת וחודש ומילה וגם לא תפלה בצבור ואפילו לא אכילת מצה ונטילת לולב, ומאידך המגזר הדתי לא יכפה על המגזר החילוני מניעת "ברית זוגיות" (תכנית "שינוי") שמירת ש"ק ברחובה של עיר, אי מכירת חזיר, וחמץ בפסח. דמוקרטיה למהדרין, נוסח האיחוד הלאומי והמפד"ל, כרצון שלושת השליטים – בג"ץ התקשורת ואמריקה.
המצביע למפד"ל ואיחוד לאומי יוכל לשמוח על שמנע ב"ה כפיית המגזר החילוני על הדתי. ובאמת – מה יש? באמריקה זה שונה?
ה. בסעיף "חוקה" נכללת מטרתה של ה"חוקה" המוצעת (לידיעה: משמעות הדבר שאי אפשר לקבל חוקים הנוגדים את ה"חוקה") שהיא – "קביעת מהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית". אכן, כאמור בסעיף הקודם, לא יתכנו חוקים המנוגדים לדמוקרטיה (=איש הישר בעיניו יעשה) ולציונות.
ו. זוכרים את "מיהו יהודי" – החוק שהתקבל בשעתו בהשראת המפד"ל? להלן מספר קטעים בנידון: "יש להרחיב את מסגרות הגיור בתפוצות עבור אלו שאינם יהודים והם זכאי עליה לפי חוק השבות". "הפגיעה הממושכת בזכויות האזרחיות של העולים חייבת להיפסק" (באיזו פגיעה הכתוב מדבר – להלן) ש"יש להסדיר בחוק ובנוהל ברור ופתוח לביקורת צבורית (=תקשורת ובג"ץ) את הקריטריונים לאזרחות ישראלית ולאיחוד משפחות". "יש ליצור מדיניות הכוללת "הלבנת" (כך במקור!) רוב העובדים הזרים הבלתי חוקיים" (להזכיר: בעיית העובדים הזרים הבלתי חוקיים היא שאינם נחשבים כיהודים לזכאות לאזרחות. מובן שאין הכוונה ל"הלבנה" באופן כזה שכל גוי רשמי מכל העולם יזכה לאזרחות. אין דבר כזה בשום מקום בעולם. חשבו, איפוא, על האפשרות היחידה להלבנה" – פשוט ל"גיירם").
אלה המגלגלים עיניים ומזכירים לנו את זעקותיו של הרבי בענין שלימות הארץ – אולי ייזכרו בעוד נושא שהרבי זעק עליו, והוא נקרא "מיהו יהודי". אם אכן ייזכרו – יבינו שהצבעה לאיחוד לאומי-מפד"ל היא הצבעה בעד "גיור" סיטוני שלא כהלכה. נוסף לכך שהזכרנו שגם על שלימות הארץ לא מתכוונת רשימה זו לעמוד,
ז. אם בין אלה שחושבים על הצבעה לרשימה הנ"ל יש, משום מה, בני ישיבה – עליהם להתכונן לשינוי מעמדם (ועובדה היא שרק יהדות התורה נלחמת על נושא זה!) במצע, בסעיף "חובת השירות הצבאי או הלאומי" נאמר: ...אין להסכים לחלוקה לא שוויונית בין אזרחי המדינה בחובת השירות הצבאי או הלאומי". גם הבנות היקרות, המצביעות כנ"ל, מצביעות למען גיוסן על כרחן לשירות הלאומי, אם לא לצה"ל. למען ההגינות: מוזכרת במצע אפשרות של השתלבות בישיבות הסדר או נח"ל חרדי.
ח. הגזירות הכלכליות נגזרו כידוע בהשתתפות שתי המפלגות הנידונות בממשלה. אכן, בנושא זה – שלא כמו בנושא השטחים – אין זריית חול בעיניים ויש כאן נאמנות מפורשת לעבר המזהיר: בסעיף "כלכלה" יש חזרה מושלמת על תכנית שרון-נתניהו הזכורה ל"טוב", שלמען הצמיחה הכלכלית יש לעודד את "הגורמים הפרטיים" וכו וכו. וכן "צמצום ההטבות למי שיכול למצוא עבודה" ו"תמריץ ליציאה לשוק העבודה". משמעותם של משפטים אלה אינה זקוקה לדרוש או רמז או סוד, ודי ב"פשוטו של מקרא". ובהתאם לזה אין זכר לסיוע למשפחות כו'
כ"ו באדר תשס"ו
61. גינו את ה"מחוצפים" וצריך להילחם מבפנים
רק אם ניתן עוד כוח לאגודה יתתפכחו שם האלמנטים היותר שפויים והחסידיים וידחקו לפינה את אלו שתוקעים לעצמם מקלות בגלגלים על ידי פרסום דברים המעוררים סערה כמה ימים לפני הבחירות. נראה שהשטן בכבודו ובעצמו בוחש בקדירה על מנת להמעיט את כוחה של היהדות החרדית, של חקיקה דתית, של שמירה על מה שנותר מהדת במדינה. אסור ליפול לידיים שלו, גם אם ל"יציאה" שלהם יש דברים מאד חריפים נגד הרבי, צריך להיות מפוכח ולהסתכל על התוצאות האפשרויות. גם המחנה הדתי החרדי הכי גרוע לא יוכל לפגוע באינטרסים דתיים כמו שהחילונים שחורתים על דיגלם (ואפילו המזרחיים - ראה המצע של האיחוד הלאומי לעיל במערכת תגובות פה) צריך לעשות ככל יכולתנו לחזק את הדת במדינה. נאמר כבר כמה פעמים שאגודה - לא היתה זאת שהביאה את ההתנתקות, זה הי'ה עובר גם ככה, ש"ס לעומת זאת קידמה את נושא מפת הדרכים ואוסלו בסגנון של שטחים תמורת שלום בעבר, ובנוסף לזה היא גם דוחקת את פעילות השלוחים. לכן, על אף הכל ובמיוחד שהרב פרוש, שהוא באמת הנציג שלנו בכנסת מבחינת ציות להוראות הרבי, גינה את דברי המסיתים - יש לבחור רק גימל.
כ"ו באדר תשס"ו
62. לכל המתאוננים כנגד האיחוד הלאומי
הודאת בעל דין כמאה עדים דמי. הרב מאיר פרוש בכבודו ובעצמו כותב שאם האיחוד הלאומי היו רצים לבד - היה מוצדק שחסידי חב"ד יצביעו להם! ואם כן, חושבני שזה שהם התאחדו עם המפד"ל - לא משנה עובדה זו, בפרט שהם נשארו הרוב הגדול.
כל מה שכתוב במצע שלהם אין לו שום קשר למציאות, והדבר פשוט וידוע לכל מי שמכיר את המועמדים. כותבים את זה במצע ותו לא.
ולהזכיר עוד: יצחק שמיר היה לא פחות גרוע מזבולון אורלב, ובכל זאת הרבי אמר במפורש עשרות פעמים את שמו והדגיש שהוא צריך להקים ממשלת ימין צרה. הרבי אמר אז שלא משנה חוק מיהו יהודי - העיקר הוא פיקוח נפש של מיליוני יהודים בארץ הקודש!
כ"ו באדר תשס"ו
63. תגובה ל59
מגיב מס' 56 צודק בהחלט, גם אנו עוברים פה דברים דומים, זוהי אינה תחרות, הם לא הולכין ועושים כך לשום בי"ס אחר כאשר יש המון כאלו ברחבי העיר הם הולכים בשיטתיות דוקא לתלמידי בי"ס חב"ד ונלחמים בכל התוקף, הם מסיתים נגד חב"ד לא רק בין ההורים של תלךמידי ביה"ס אלא בכל מקום שפוגשים בעל תשובה וכדומה הם אומרים לא "רק לא חב"ד" הם ניגשים לאנשים ושואלים אותם לאן רשמו את ילדיהם, לאחר שמתקבלת תשובה "לחב"ד" הם עונים "אתם משוגעים? תרשמו לבי"ס פלוני או לפלוני או לפלוני (שאינם של ש"ס) העיקר לא חב"ד! וזוהי לא מלחמה בחב"ד? הם מתעבים כל דבר שקשור לחב"ד. ומנסים כל הזמן להדיח את חב"ד מכל מקום אפשרי. הם נלחמים בחב"ד ואסור להצביע להם.
כ"ו באדר תשס"ו
64. להשפיע מבפנים...
בתשמ"ט הורה הרבי להצביע לג', כיון שדגל התורה פרשה מתוכה; איך איפוא אפשר להצביע לג' כאשר דגל התורה בפנים?
מצאו רעיון מקורי:
הצבע ג' - וכך תשפיע מבפנים! כך תחזק את הנטיה החסידית של ג'!
איזה רעיון מקורי ומבריק. מי המציא את הרעיון המתוחכם הזה?
אולם לפי זה אפשר להמשיך הלאה.
אפשר להצביע שינוי כדי לחזק את הנטיה היהודית בה - להשפיע מבפנים.
אפשר להצביע קדימה כדי לחזק את הנטיה הימנית שם - להשפיע מבפנים.
אפשר לשלוח את הבן ללמוד בפונוביז כדי לחזק את הנטיה החסידית שם - להשפיע מבפנים.
אפשר להשפיע ש"ס כדי לחזק את הנטיה הימנית של הרב עובדיה יוסף - להשפיע מבפנים.
אפשר אפילו להצביע מרזל כדי לחזק את הנטיה הנורמלית שבקרב המצביעים - להשפיע מבפנים
כ"ו באדר תשס"ו
65. מה נשתנה?
מה חדש?
וכי לא ידענו את דעתם המטונפת עד היום?

בכל אופן אצביע ג'.

מקומם של נציגי דגל מובטח, והם אינם רוצים שיכנסו עוד 2 חסידים. זו מטרת הכתבה המטונפת

לא ניתן להם את התענוג, ונכניס להם עוד 2 חסידים!
כ"ו באדר תשס"ו
66. יש לך הצעה יותר טובה - 64?
נכון שדגל בפנים אך ראה תגובה 65 ואת הכוח שיש להם. מה אתה תעשה אם הוראת הרבי להצביע עבור המפלגה הדתית ביותר? האם התשובות שלך לגבי שינוי וקדימה בכלל רלוונטיים? יש לך עצה יותר טובה? האם יש לך את הכוח של הרבי לומר שכאן אנחנו עומדים בפני מקרה מיוחד ולכן לא צריך להצביע למפלגה הדתית ביותר? יש לך את הסמכות לקבוע זאת בניגוד להוראת הרבי ולא רק מתי שדגל פרש מאגודה? הרי ההוראה הזאת היתה קיימת בכל הזמנים.
ואני אומר לך מפורשות שהצבעה לגימל זה חיזוק הפלג החסידי שם. וגם אם אתה לא מפרגן, הם יותר קרובים לתורת הבעש"ט מהשאר. (איך תשווה אותם לשינוי או לקדימה???)
עצם העובדה שהפלג שנלחם בנו יצא עכשיו בדברים, שכאמור, היו ידועים מזמן, צריך להדליק נורה אדומה באופן של "מאויבי תחכמיני". ואחרי הכל, יהודים שומרי תורה ומצוות מכל פלג שהוא שיגבירו את כוח הדת במדינה, עדיפים לנו על החילונים שחרב "לאומנות" בגרונם אבל למעשה אילו וגם אילו מחזירים שטחים...
כ"ו באדר תשס"ו
67. ל 63
כל מה שתיארת שש"ס עושים לחב"ד בין אם זה לגיטימי - תחרות וכו'
ובין אם זה לא-לגיטימי - הסתה ואיומים (וגם כנראה שזה מגיע לא מ"למעלה" אלא מה"שטח" שלא כמו אצל חוגים אחרים ששם ההסתה היא מ"למעלה"), אנחנו בכלל לא יותר טובים מהם (וגם זה ביטוי עדין יחסית למצב): ע"ע בתי-משיח - בתי חב"ד, אור-אבנר - צא"ח - אגו"ח וכו' וכו'.
כשאנחנו נהיה בסדר אז גם יהיה יותר קשה ללכלך עלינו.
כ"ו באדר תשס"ו
68. ל-66
אינני מבין את דבריך כלל, והעיקר הוא:
וכי שני החסידים שברשימת יהדות התורה הם נאמנים לדעתו הק' של הרבי? וכי הם ילחמו על שלימות הארץ? הרי זה לא מעניין אותם בכלל.
אולי נצטרף לאיחוד הלאומי וכך "נשפיע מבפנים"? הם בוודאי יותר מעורבים בנושא שלימות הארץ מאשר ליצמן וחבר מרעיו.
כ"ו באדר תשס"ו
69. חוצפה לא רק כנגד הרבי
כ"ו באדר תשס"ו
70. ל 62 יש לך סמכות להחליט לגבי חילונים וציוניים?
הדרא קושיה לדוכתא. לראש ולראשונה איך אתה לוקח על עצמך את לעשות דבר שהוא נגד הוראתו המפורשת של הרבי - לבחור בעד הרשימה החרדית ביותר?
אם הרבי ראה לנכון לחזק את שמיר בשעתו או לחילופין לנזוף באגודה מדי פעם, זה לא שינה את הוראתו כלפינו שעלינו לבחור את הרשימה החרדית ביותר.
לעצם העניין, מניין לך שלאיחוד הלאומי - מפד"ל יהיה כוח לבלום את ההתנתקות הבאה? לצערינו סקרים הם די אמינים ולא נותנים להם יותר מדי כוח. לצערינו האמריקאים, בד"ץ ותקשורת משפיעים יותר על דעת הקהל ובסוף זה קובע, וגם אם זה הרס עצמי, ה'עוילם גוילם' ממשיך לבחור בקדימה ובכל השמאלנים המובילים אותנו לעבר פי פחת מבחינה מדינית.
אם כן, מה שנותר, וכנראה לזה רבי התכוון כשאמר הוראה ש-שנשארת לנצח - לבחור בעד הרשימה הדתית ביותר, הוא לבחור בעד גימל. נכון, שיש שם גם ליאטים מרגיזים אלא שהם המיעוט וצריך לחזק את כוחם של החסידים שם. (אין להתיחס כלל וכלל לפרובוקציה של הליטאים שם שכבר גונו על ידי הרב פרוש) ולש"ס שתמכו במפת הדרכים ובאוסלו אין להאמין שלא יתמכו בהתנתקות הבאה בשעה שהם גם עכשיו אינם נמנעים מלהודיע כבעבר שמוכנים לשטחים תמורת "שלום". (ומכיוון אחר - הם מציקים לשלוחים בכל מקום כנאמר לעיל פה).
ושוב להזכיר שכניסת אגודה לממשלה היתה לאחר שכבר הי'ה בטוח שההתנתקות תעבור (בעזרתה הנדיבה של המפד"ל - שהוא חלק אנטגרלי של האיחוד הלאומי שאתה תומך בה ויש שם לאורלב מקום ריאלי).
לכן, אין חדש תחת השמש, ואם כל הביקורת שיש לנו, יש להצביע גימל, על מנת לשמור את הדת במדינה.
כ"ו באדר תשס"ו
71. ל68 - ראה ציטוט וכן - האיחוד הלאומי - חרדייים??
מדוע אתה נתפס אל ה"2 חסידים" שיש באגודה. רצית בימי חושך ואפילה אלה למצוא מצב אידיאלי מבחינתנו? הלואי והי'ה. אבל יש לקחת את הרע במיעוטו ורק אוסיף ציטוט ממגיב מספר 65:
"מקומם של נציגי דגל מובטח, והם אינם רוצים שיכנסו עוד 2 חסידים. זו מטרת הכתבה המטונפת"
ולכן, בגלל המיעוט הזה שנפסיד את כל העניין? האם אתה יכול להכחיש שאגודה, עם חבר נאמן כמו הרב פרוש פעלו למען נושאי דת במדינה? האם הם פעלו למען הדת פחות מאשר חביבך ה'איחוד הלאומי' (שעם כל הכוונות הטובות שלהם למען שלימות הארץ המתובל בציונות פסולה שאליה הרבי התנגד - ואפילו אם נשים בצד את מידת היוקר ענייני הדת אצלם, האם יש להם סיכוי לשנות משהו במדינה השמאלנית הזאת???)

ולכן, נשארנו עם ברירת המחדל שהורנו הרבי נשיא דורנו הוראה ואין לשנותה - לפעול למען הרשימה החרדית ביותר.

(ושוב, רק לרבי יש כוח וסמכות לפנות ישירות לחילוניים, להעמידם בראש ולקבוע שהם יפעלו למען שלימות הארץ - לנו אין את הכוח לעשות זאת ולא על כך נצטווינו אלא על הנ"ל).

ובתקווה שתגיע להחלטה נכונה.
כ"ו באדר תשס"ו
72. ל-70
מהתגובה שלך ברור דבר אחד: לא האמת מעניינת אותך.
הראיה לכך: על ג' אתה יודע לסנגר ולהצדיק כל צעד שלהם בק"נ טעמים - ועל האיחוד הלאומי אתה יודע לקטרג ולעשות מהם שחור משחור.
לעצם הענין:
ברור שדעת קדשו של הרבי היא שהנושא הכי חשוב והכי בוער הוא פיקוח נפש. לכן לא היסס הרבי לצאת כנגד מועצת גדולי התורה וכו' בתש"נ, והעיקר הוא למנוע את עלייתו של שמעון פרס לשלטון.
ברור גם שג' באופן עקרוני אין להם שום דיעה בנושא, וכמו שאמר אחד מהם: "מיר פארשטיין נישט אין בטחון". יותר מזה, הם שמחים לאיד של המתנחלים, דבר שמוצא את ביטויו הברור בעיתון המודיע. (את יתד לא קראתי).
זה שפעם אחת הם הצביעו נגד ההתנתקות לא עושה מהם צדיקים גדולים, ובפרט שהם אמרו אז ברור שזה בגלל שבלאו הכי לא היתה משמעות להצבעה שלהם, כי היה רוב בלעדיהם.
כיון שכן, המסקנה הברורה העולה כי יש להצביע לאותה מפלגה שאיכפת לה מדברי הרבי בעניני שלימות הארץ. והמפלגה היחידה שמצהירה על כך בצורה ברורה היא האיחוד הלאומי.
כמו בכל מפלגה, גם באיחוד הלאומי יש בעיות, וגם בעבר הם עשו טעויות - ולהעיר שבני אלון מצהיר שהוא עשה טעות והוא חוזר בו, לעומת אגודה שאומרים "אכלתי ואוכל עוד" - על כן ברור כי המפלגה הכי קרובה לדעת הרבי היא האיחוד הלאומי.
די לראות את הרב מרדכי אליהו שליט"א, שמכל גדולי הדור הוא הקרוב ביותר לחב"ד כידוע ומפורסם, שאמר כי אסור להצביע אגודת ישראל.
והיאומן כי יסופר, שהאדמו"ר מסלונים אמר לא להצביע ג' בגלל תמיכתם בהתנתקות - ואנחנו שכל כך כואבים בנושא נצביע להם?!
ובמלים פשוטות יותר:
המילה "ימין" אינה מילה גסה, והרבי עצמו השתמש בה בשנת תש"נ כשאמר בפירוש שצריכה להיות "ממשלת ימין צרה". הרבי רוצה ימין חזק, ואגודת ישראל בשום פנים ואופן אינה נחשבת ימין, שלא לדבר על דגל התורה.
לא ייתכן שנצביע ג' רק בגלל חבר אחד מתוך חמשה, במקום להצביע לאיחוד הלאומי שבה יש כמה וכמה יהודים טובים לא פחות.
נוסף לכך, שבמפלגת ג' יש דבר שאין באף מפלגה: שונאים מוצהרים ורשמיים של חב"ד! אפילו בשינוי אין כזה דבר. איך יתכן שחבד"ניק יצביע למפלגה היחידה(!), כן היחידה, ששונאת את חב"ד בצורה אישית - דגל התורה! איזה רגש נחיתות יש לנו?!
השתגענו?
כ"ו באדר תשס"ו
73. יתכן ואתה 'מבין גדול' אבל מה עם הוראת הרבי?
יתכן שכדבריך, המצע הרישמי של האיחוד הלאומי לא רלוונט, העובדה שחלקם , החלק של המפד"ל - תמכו בהתנתקות כנראה, גם לא רלוונטי. עם הכל הכבוד להצהרותיו של בני אלון, השאלה היא אם באמת יוכל לעמוד מאחורי עמדותיו.
אני לא מחפש דמגוגיה וגם אין לי ידידים באגודה, אבל אחרי הכל הם דחקו את שינוי (ובמקרה ידועים לי מקרים מצמררים על כאילו שסבלו רבות מהעדר שכר למועצות הדתיות בתקופה שבה שלטה שינוי).
בקשר לשלמות הארץ, הלואי ואתבדה אבל הסקרים ומסקנות המתבססות על העבר מוכיחות שמה ששולט במדינה מבחינה הבטחונית - זה הדעות השמאלניות. ולכן, לא נותר לנו אלא פשוט לבחור עבור מי שהרבי הורה לנו בכל הזמנים - הרשימה החרדית ביותר.

אגב, סתם מעניין האם בעבר הורה הרבי לבחור בעד מפלגות לאומיות כלשהם, עם כל החפיפה שלנו איתם בנושא שלימות הארץ?

ובקשר לבחירת 'אדם אחד' באגודה, הרי כל אלו שסוברים לבחור מרזל - הריהו לאדם אחד. אלא שההבדל הוא שכאן יש סיכוי ושם אין סיכוי.

אתה יכול לומר שאתה שונא דמגוגיה, אבל יש לך כנראה באיזהשהו מקום איזהשהו מצפון, לגבי מה אתה עושה בקשר להוראה מפורשת מהרבי - "לבחור ברשימה החרדית ביותר" - ואם אין לך מצפון, הרי לך אשר לך, אבל לפחות אל תציג את עצמך כמציית להוראות הרבי.
כ"ו באדר תשס"ו
74. ומה תעשה עם הוראת הרבי?
רק להזכיר לך שהרבי מעולם לא הורה לנו לבחור בעד אחד המפלגות הלאומיות הדוגלות בשלמות הארץ למרות שקבל, דיבר וכאב מאד את הנושא. הייתי מאד שמח אם תוכל להביא לי ציטוט או הוראה אחת מהרבי שיש לבחור במפלגה שדוגלת בשלמות הארץ.
מה שהרבי כן הורה לנו הוא לבחור במפלגה הדתית ביותר. אבל גם אילולא זה, בקשר לאמונתך באילו שחרתו על דגלם שלמות הארץ, וגם אף אלו שאמרו שבעבר טעו בעניין זה. מניין לך שיהיה למר אלון הכוח הנדרש לבלום את אלו שחברו בעבר למי שהביא את ההתנתקות מעזה כאשר לאישים כמו אורלב יש מקום ריאלי ברשימה? מניין לך שלא יוותרו על שטחים בעבור הישגים אחרים בסגנון זה או אחר.
לצערינו, המצב בארץ הוא שמי שנותן את הטון הם השמאלנים שבעד ההתנתקות, ועם כל הרצון וההבנה מי שמתנגד להתנתקות הם מיעוט. ראה בבקשה את כל הסקרים.
לעומת זאת קיבלנו הוראה ברורה מהרבי לבחור בעד הרשימה הדתית ביותר. עם כל ההתנגדות שלך לאגודה ועם הטענות שלך שהם בעד החזרת שטחים, קראתי מאמרים בעיתון 'המודיע' שנוגדים את הדעה הזו והם נגד החזרת שטחים, ואינני יודע אילו מאמרים אתה קראת.
יחד עם זאת, לעומת האיחוד הלאומי מפד"ל - שלא יכלו להצביע על הישגים בתקופה האחרונה, אגודה הצליחה לבלום את שינוי שפגעה בכל ענייני הדת במדינה, ויש לי ידיעות מקרוב על חברי מועצות דתיות שגזלו מהם את שכרם במשך חדשים ארוכים בתקופת שלטון שינוי.
לא שזה ממעיט את הסכנה של התנתקות נוספת, אלא שיש להיות מפוכחים ולראות מהם הסיכויים של כל הצבעה והצבעה. ברגע זה, עם נתונים מההסטוריה של התקופה האחרונה ביותר, לא נראה באופק שאילו שדוגלים בשלמות הארץ יקבלו מעמד שבהם יוכלו לפעול.
ולכן, השאלה חוזרת, האם בשביל הספק ספקה שאולי יהיה לימין מה לומר במזעור הנזקים של ההתנקות הבאה, האם בשביל זה ראוי לסטות מהוראה מפורשת של הרבי - לבחור בסיעה החרדית ביותר?
כלומר, מה שעומד על הפרק הוא כזה דבר: האם לוותר על ענייני דת שבטוח יישמרו בצורה יותר טובה אם יהיה יותר כוח דתי בכנסת על מנת לתת סיכוי קלוש למיזעור כלשהיא בנזק שייעשה ביש"ע? - שגם זה לא בטוח?
ואז, אם נאמר שבכל אופן ההתנתקות תעבור, האם לא תעשה "על חטא" על כך שלא תרמת לשימור הצביון הדתי של המדינה, ובעיקר, מה תעשה עם הוראה מפורשת של הרבי?
כ"ו באדר תשס"ו
75. בני ברקי
"אני חרדי אבל לא מסוג ג"
כ"ו באדר תשס"ו
76. חשבון נפש
אפשר להבין שרואים פרסומים משיחיסתיים שמגיעים לקיצוניות מהצד השני
כ"ו באדר תשס"ו
77. לכל האוכלים שארית
ישנם כאלו ששכחו את החרם על 'שארית' וראיתי כמה וכמה שאומרים שלא נורא והימים היום זה לא מה שהיה פעם והיום אין שנאה וע"כ אין סיבה להחרים
לכן חשוב לחזור ולהזכיר את אותם גורמים שטניים.
ראו הוזהרתם.
כ"ז באדר תשס"ו
78. תמשיכו בתאטרון בובות
דגל מוכנה להקריב חבר כנסת כדי שחבד בהמוניהם יבחרו מרזל ואז לא תהיה להם דריסת רגל באגודה כי גור לא יסלחו על זה. מה שיותר יצביעו מרזל בעקבות הפרובוקציה - יותר יחזק ויגרום להצלחת התרגיל לתשומת לב!
כ"ז באדר תשס"ו
79. דייייייייי חב''ד כל כך השתנתה,שכחתם את הכתבות בכפ''ח נגד שך ולורנץ חשוב לומר,המצביעג'
כ"א בניסן תשס"ו