ב"ה יום שני, י"ד כסלו תשפ"א | 30.11.20
צילום: ישראל ברדוגו
"אין להתייחס לדברי הרב העכט"

בהמשך לפסק בי"ד פרסם הרב העכט מכתב בו נטען כי להחלטת הבי"ד אין תוקף. הבי"ד מגיב על כך בתקיפות. הפרטים בכתבה המלאה (בארץ)
י' רענן

לאחר פסק בית דין רבני חב"ד מאמש, עליו חתמו חברי בית הדין, ובו קראו חברי בית הדין שלא להצביע למפלגה שלא תעבור את אחוזה החסימה, יצא היום הרב יוסף העכט רבה של אילת וחבר בית הדין במכתב בו נטען כי למכתב בית הדין אין תוקף, כיוון שלא התקיימה אסיפה בנידון.

הרב העכט אף ציטט את דברי הרבי: "יחליטו באסיפת רבני אנ"ש שי' באה"ק ולא בשקו"ט דאחד פלוני עם אחד פלוני, ובחתימת המשתתפים באסיפה".

בהמשך לכך יוצא היום מכתב הבהרה מטעם מזכירות בית הדין:

"להווי ידוע כי החלטת בית הדין נתקבלה עפ"י כל הכללים הנהוגים בבית דין רבני אנ"ש מאז ומעולם. נוסח ההחלטה נקבע בהתייעצות בין כל הרבנים והיא על דעת כל החתומים עליה".

על המכתב חתום מזכיר בית דין רבני חב"ד הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי.

כ"ד באדר תשס"ו