ב"ה יום שני, י"ד כסלו תשפ"א | 30.11.20
"אין מקום לכל הפילפולים"

מזכיר בי"ד רבני חב"ד הרב ירוסלבסקי פונה הבוקר, במכתב לתושבי נחלת הר חב"ד: "אחרי שהתקבלה החלטה אין מקום לפלפולים"
מערכת שטורעם

מזכיר בית דין רבני חב"ד הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי פונה הבוקר, ערב שבת, במכתב לתושבי נחלת הר חב"ד לקראת הבחירות, ובעקבות פסיקת בית דין רבני חב"ד, וכך כותב הרב ירוסלבסקי בין היתר:

"אחרי שנתקבלה החלטה אין מקום לכל הפילפולים, אם יש לרשימה פלונית סיכוי, ואין ללכת שולל אחרי תעמולה שאין לה יסוד אמיתי במציאות (ובפרט שכבר ראינו בעבר שהטעו את אנ"ש לחשוב שהיא תעבור, ובפועל רבבות קולות של חסידים ותמימים הוענקו לשמאל ר"ל)...

על אנ"ש לבחור מבין הרשימות הקיימות של שומרי תורה ומצוות, אע"פ שאף אחת מהן אינה בתכלית השלימות, אבל יש לבחור את הכי טובה מתוכן".

לקריאת מכתבו של הרב ירוסלבסקי לחצו על התמונה להגדלה.

כ"ד באדר תשס"ו