ב"ה יום שני, י"ד כסלו תשפ"א | 30.11.20
חידון טריוויה, התשובות

כשהרבי הזכיר באמצע שיחה את חברת הכנסת שולמית אלוני בשמה. 'שטורעם' מגיש: פתרונות לחידון הטריוויה המרתק שעלה בערב שבת (כללי)
מערכת שטורעם

לקראת הבחירות שיתקיימו בעוד מספר ימים החלטנו לערוך חידון טריוויה קצר לגולשי 'שטורעם' בנושאים הקשורים לרבי, לחב"ד ולכנסת.

אנו מפרסמים כעת את התשובות לתועלת הגולשים (התשובות מודגשות באדום).

א.

בפורים תש"ל, הרבי פתח, לראשונה, בשיחה חריפה, את המערכה הפומבית:

1. של שלמות הארץ נגד מסירת השטחים.
2. של שלמות העם לתיקון חוק "מיהו יהודי".
3. נגד נסיעה באניות ישראליות בשבת.
4. נגד ההכרזה של "אתחלתא דגאולה".

ב.

חבר-כנסת שהרבי הזכיר אותו בשמו בשיחה:

1. אבנר שאקי.
2. שולמית אלוני.
3. הרב מאיר כהנא.
4. אליעזר מזרחי.

ג.

עיתונאי שאל את הרבי, בשידור לטלויזיה: "האם יש לו את התמיכה שלך", והרבי ענה: "ביותר ממאה אחוז". על מי זה היה?

1. על יצחק שמיר.
2. על הנשיא רייגן.
3. על מנחם בגין.
4. על זלמן שזר.

ד.

בחתונה, בכפר חב"ד, שפכו צלחת אורז על ח"כ מסויים, הדבר התפרסם בכל העתונים, והרבי הגיב במכתב. על איזה חבר-כנסת שפכו את האורז?

1. על יוסף בורג.
2. על שלמה לורנץ.
3. על מנחם פרוש.
4. על יגאל אלון

ה.

עיתונאי ממעריב שהרבי נתן לו ראיון ארוך, שהתפרסם תחת הכותרת "בארבע עיניים עם הרבי מליובאוויטש". אח"כ אותו עיתונאי נהיה חבר-כנסת. מי האיש?

1. הרב מנחם הכהן.
2. גאולה כהן.
3. יובל שטייניץ.
4. עוזי לנדא.

ו.

אישיות בכירה ב"מזרחי" (מפד"ל), ישב בהתוועדות אצל הרבי בשבת, ובאמצע השיחה ברש"י, כשהרבי הביא את פירוש ה"מזרחי", הרבי הסתובב, פנה לעברו ואמר: "אני לא מתכוון ל"מזרחי" שלכם. מי האיש?

1. אבנר שאקי.
2. הרב דרוקמן.
3. הרב יהודה אלינסון.
4. הרב מאיר בר-אילן.

ז.

פוליטיקאי אמר לרבי שהוא מתכונן לרוץ לכנסת ומבקש את ברכת הרבי. ענה לו הרבי: "לא צריך לרוץ, אפשר ללכת", ואכן באותו קדנציה הוא לא הצליח להיבחר. רק בקדנציה הבאה. מי האיש?

1. מקסים לוי.
2. זאב בוים.
3. נתן שירנסקי.
4. הרב יצחק לוי.

ח.

איזה ח"כ הוא מצאצאי אדמו"ר הזקן?

1. רוני בראון.
2. שאול יהלום.
4. אברהם רביץ.
5. דני נווה.

ט.

הוא נתן נאום, באמצע ההתוועדות, בנוכחות הרבי, בנושא של "שלמות הארץ". מי האיש?

1. הרב יהודה פלדי.
2. הרב שמחה עלברג.
3. הרב בן ציון ברוק.
4. הרב יצחק דוד גרוסמן.

י.

מי נכנס ל"יחידות" כדי להביא את ברכת ממשלת ישראל לרבי ליום הולדתו השבעים?

1. יצחק רבין.
2. שמעון פרס.
3. חיים הרצוג.
4. משה קצב.

כ"ד באדר תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
10
1. ח"כ צאצא לאדה"ז
ח"כ בני אלון גם הוא צאצא של רבנו הזקן דרך סבו ירחמיאל אמדורסקי מי שהיה בעליו של המלון בו שהה הרבי הריי"ץ בירושלים אמדורסקי היה נינה של הרבנית מנוחה רחל.
כ"ד באדר תשס"ו
2. התשובות שלי
א. 1. של שלמות הארץ נגד מסירת השטחים.

ב. 4. אליעזר מזרחי.

ג. 4. על זלמן שזר.

ד. 2. על שלמה לורנץ.

ה. 2. גאולה כהן.

ו. 1. אבנר שאקי.

ז. 3. נתן שירנסקי.

ח. 2. שאול יהלום.

ט. 2. הרב שמחה עלברג.

י. 1. יצחק רבין.(יישר כח, חזק ביותר).
כ"ד באדר תשס"ו
3. בוים שר החקלאות
הח''כ שהרבי אמר לו לא לרוץ וכו' הוא בוים שהגיע בזמנו עם הרב הבלין מקרית גת .
כ"ד באדר תשס"ו
4. משהו מיוחד
הבחירות מהזוית הנכונה
כ"ד באדר תשס"ו
5. עוד
הרבי הזכיר בשיחה פעם את ד"ר יוסף בורג [באם אני לא טועה ש"פ בשלח תשל"ה].
וכן את מאניע שפירא בשלהי שנת תשמ"א.
כ"ד באדר תשס"ו
6. מספר 2 מלא טעויות
א. 1. של שלמות הארץ נגד מסירת השטחים. - לא נכון, אלא מיהו יהודי.

ב. 4. אליעזר מזרחי. - לא נכון. שלומימת אלוני.

ג. 4. על זלמן שזר. - לא נכון! מנחם בגין

ד. 2. על שלמה לורנץ. - נכון

ה. 2. גאולה כהן. - נכון

ו. 1. אבנר שאקי. - לא נכון. יהודה אלינסון

ז. 3. נתן שירנסקי.

ח. 2. שאול יהלום.

ט. 2. הרב שמחה עלברג. - לא נכון. הרב פלדי.

י. 1. יצחק רבין.

כ"ד באדר תשס"ו
7. באיזה הקשר?
הזכיר הרבי את שולמית אלוני?
כ"ה באדר תשס"ו
8. לשאלה 2
זה לא חבר כנסת זה חברת כנסת ובגלל זה לא ידעתי את התשובה.
היו צריכים להביא עוד 3 חברות כנסת והיו צריכים לשאול איזה חברת כנסת
כ"ה באדר תשס"ו
9. לורנץ
בנוגע האירוע שאירע אז,
הרבי לא רק הוציא מכתב, אלא גם שלח משלחת, מאנשי ועד כפ"ח דאז, לבקש סליחתו
כ"ה באדר תשס"ו
10. ל7
באם אתה מעוניין לשמוע את השיחה, בבקשה:

http://www.harabbi.com/

בצד ימין קטגוירה ארץ הקודש,
שם לבחור בענייני שלמות הארץ...
השיחה החמישית מלמעלה, יש תרגום לעברית
כ"ו באדר תשס"ו