ב"ה יום חמישי, י"ב סיון תשפ" | 04.06.20
בני הזוג רובשקין בעלי החסד זקוקים לתפילותיכם
מערכת שטורעם
כ"ח באדר תש"פ