ב"ה יום שלישי, ו' ניסן תשפ" | 31.03.20
בני הזוג רובשקין בעלי החסד זקוקים לתפילותיכם
מערכת שטורעם
כ"ח באדר תש"פ