ב"ה מוצאי ש"ק, י"ד סיון תשפ" | 06.06.20
תמונת היום ■ קנייבסקי טסים לכינוס

משפחת קנייבסקי שלוחי הרבי לכפר סבא טסים לרבי. בתמונה הרב אהרן יצחק. ר' יעקב, ר' שניאור ור' מענדי
ארי טננבוים
כ"ב בחשוון תש"פ