ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ז שבט תשפ" | 22.02.20
אוקראינה: עונשי מאסר לרוצחי הרב דייטש

שלוש שנים לאחר שגויים אוקראינים היכו למוות את השליח הרב מנחם מענדל דייטש הי"ד, בית המשפט בז'יטומיר שבאוקראינה גזר עונשי מאסר של 9 ו-11 שנים על שני גברים שהיו שותפים לרצח, בנוסף לקנס של 15 אלף שקל שיועברו למשפחתו של הרב דייטש
ארי טננבוים
י"א בחשוון תש"פ