ב"ה מוצאי ש"ק, י"ד סיון תשפ" | 06.06.20
מבצע לימוד ענק בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן
ארי טננבוים
הוועדה להנחלת לימוד שו"ע הרב בראשות הרה"ג רבי אברהם אלאשוילי שליט"א הודיעה כי יצא לדרך מבצע הלימוד הנוסף בשו"ע אדמוה"ז ובראשו מבחן נושא מלגות, המוקדש הפעם להלכות מוקצה.

המבצע מתחיל בז' חשוון, ויימשך עד כ"ד בטבת הבעל"ט, יום הילולת רבנו הזקן.

הרישום ללימוד ולמבחן מתבצע באמצעות רכזים אזוריים. בעת הרישום, מקבל כל נרשם חוברת של כל תוכן ההלכות הנלמדות עם ביאור שיצא במיוחד לכבוד המבצע. דמי הרישום מסתכמים ב-10 ש"ח בלבד.

מהוועדה נמסר כי מי שאין באפשרותו לגשת לרכז, יכול להירשם בטל' או באתר שולחן הרב
ולשלם דמי רישום לפני הכניסה למבחן וכי גובה המלגה ייקבע בהתאם לתוצאות המבחן.

המבחן עצמו ייערך, ברוב פאר והדר, ביום שני אור לכ"ד בטבת, יום הילולת כ"ק אדמוה"ז, בעל התניא והשו"ע.

מהוועדה להנחלת לימוד שו"ע הרב נמסר כי המבצע מיועד ל- 1800 הנרשמים הראשונים.
לפרטים נוספים, שמוליק קופרמן, בין השעות 16:00 - 19:00.
.08-8555323 - 053-7893359
ב' בחשוון תש"פ