ב"ה יום שלישי, כ"א חשוון תשפ" | 19.11.19
תמונת המועד: בנשק שלוף

בנשק הלולב ובנשק הרובה ● עם ישראל חי
ארי טננבוים
י"ח בתשרי תש"פ