ב"ה יום רביעי, כ"ב מנחם-אב תשפ" | 12.08.20
מי שישתה היום מים יכול למות ח"ו?! הרב והבה משיב

החל מאמש הרשתות החברתיות עמוסות באזהרות באשר לשתיית מים היום - יום שני ה' בתמוז ● אכן, כתבו הפוסקים והובא הדבר להלכה בשו"ע אדמוה"ז שמאחר שהוא זמן של סכנה, נהוג לשפוך כל מים מגולים שיש בביתו, וכן אין שותים מים בשעת התקופה ● אך האם מדובר אכן בסכנת חיים? ואיך עלינו לנהוג בפועל? הרב מנחם-מענדל והבה, ראש כולל ומכון ההלכה 'אורח מנחם' משיב ● לתשובה המלאה >>>
מערכת שטורעם
במענה לשאלת רבים אודות ההנהגה למעשה בתקופת תמוז החלה היום - יום שני ב' בתמוז ה'תשע"ט.

הנה כתבו הפוסקים והובא הדבר להלכה בשו"ע אדמוה"ז (סי' תנה סט"ו. וראה גם סי' רו סי"ד), שמאחר שהוא זמן של סכנה, נהוג לשפוך כל מים מגולים שיש בביתו, וכן אין שותים מים בשעת התקופה (רמ"א יו"ד סי' קטז ס"ה. שו"ע אדה"ז סי' רו שם).

זמן תקופת תמוז באה"ק הוא היום בשעה 14:09, ובעיקרון מדובר על דקה זו בלבד, אלא שמובא בפוסקים שנזהרים זמן מה לפני וזמן מה אחרי. ויש המחמירים שלא לשתות מים חצי שעה לפני זמן התקופה וחצי שעה לאחריה (ראה דרכ"ת מכנה"ג יו"ד שם).

למעשה, הפיתרון לשתיית מים גם בזמן התקופה הוא אם נתנו בהם ברזל או מתכת קודם שהגיע זמן התקופה (כמובא בפוסקים ובשו"ע אדה"ז שם), וזו אחת הסיבות שכיום רבים אינם מקפידים בזה, מאחר שהמים עוברים בברזים ובצינורות שעשויים מברזל, כך שכל מים חדשים שמוציא מהברז הרי היה בתוכם ברזל.

עם זאת מים שהיו מונחים בתוך כלי במקרר וכיו"ב - יש מקום להקפדה זו בשעת התקופה ומעט לפניה ולאחריה. אכן, אפשר להרתיח את המים או להוסיף להם תרכיז ולשתותם.
ה' בתמוז תשע"ט