ב"ה מוצאי ש"ק, י"ט תמוז תשפ" | 11.07.20
להורדה: ה'תשורה' המדוברת מחתונת ברוק-מאצקין

בשמחת החתונה של החתן הת' יוסף-יצחק ברוק עב"ג הכלה אסתר-הדסה מאצקין, חולקה 'תשורה' מיוחדת במינה, שנערכה בידי אבי החתן, המנכ"ל הנמרץ של 'ועד הנחות בלה"ק' הרב חיים-שאול ברוק ● המפתח השלם של כל מאמרי ודרושי הרבי בקונטרס בן חמישים עמודים ● כמה מאמרים נאמרו בכל שנה ואיזה מהם היו 'המשך' של כמעט עשרה מאמרים רצופים? ● באיזו שנה אמר הרבי יותר מ-60 מאמרים? ואיזה 'דיבור המתחיל' ישנו הכי הרבה פעמים בכל שנות הנשיאות? ● אתר חב"ד-שטורעם מגיש את המפתח השלם להורדה >>>
מערכת שטורעם

ביום שני השבוע, יום הבהיר כ"ה אדר, התקיימה במונטריאול – קנדה, שמחת החתונה של החתן הרה"ת יוסף יצחק ברוק, עב"ג הכלה מרת אסתר הדסה מאצקין.

■ להורדת ה'תשורה' לחצו כאן!

אנ"ש והשלוחים מהעיר מונטריאול כמו גם מכל רחבי ארה"ב הגיעו מי בטיסה ומי ברכב לשמוח בשמחת המשפחות הנכבדות, בבוא בנם של הרב חיים שאול ובלומא גיטל ברוק שיחיו מקראון הייטס בברית הנישואין עב"ג בתם של הרה"ת הרב מנחם מענדל ואורלי מאצקין שיחיו ממונטריאול.

בין האורחים נצפו: השליח הראשי מסטמפורד קונטיקט וחבר המל"ח הרב ישראל הכהן דערען, השליח הראשי מאוסלו נורבגיה הרב שאול וילהלם, השליח מאוניברסיטת הארווארד היוקרתית במסצ'וסטס הרב צבי הירש הכהן זרחי, ועוד. אורח מיוחד היה מזכירו האישי של הרבי, יושב ראש שלושת המוסדות המרכזיים שעליהם בית ליובאוויטש עומד – 'מרכז לעניני חינוך', 'מחנה ישראל', 'קה"ת', ומזכיר ועד אגודת חסידי חב"ד העולמית, הרב חיים יהודא קרינסקי.

למשתתפים הרבים של החתונה שהתקיימה באולם השמחות המפואר של בית חב"ד ס. לוק בראשות השליח הרב מנחם מענדל ראסקין, חולקה 'תשורה' מיוחדת במינה, מאסף ראשון מסוגו הכולל רשימה מדוקדקת שנבנתה בעמל רב וביזע במשך למעלה משלושים שנה, בידי אבי החתן, המנכ"ל של מכון ההוצאה לאור הרשמי של תורת הרבי בלשון הקודש.

את היסוד לעריכת מפתח מסוג זה הניח הרבי בעצמו, כאשר הוציא לאור רשימות של מאמרי ודרושי רבותינו נשיאינו – כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע, כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע, כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע.

ברשימה זו, שהושלמה לאחר מחקר מקיף וחיפוש של 'הנחות' רשימות ומכתבים בכל רחבי תבל, במשך למעלה משלושים שנה, מתברר ההיקף הלא ייאמן. זכינו חסידי חב"ד ליובאוויטש וזכה הדור כולו, שמפי קודשו של כ"ק אדמו"ר זי"ע נאמרו 1562! מאמרי דא"ח.

המאמרים עצמם, הולכים ונדפסים בסדרה המקיפה והגדולה הכוללת את תורתו של הרבי "תורת מנחם", בסדרת ה"התוועדויות" הכוללת את מכלול ההתוועדות כולל שיחות הקודש והמאמר או המאמרים שנאמרו בעיצומה של ההתוועדות, וכן בסדרות המיוחדות המוקדשות למאמרים עצמם.

החל מ"תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט" הסדרה הכוללת את כל המאמרים שזכינו והרבי הגיה קודם צאתם לאור עולם, שנאספו בארבעה כרכים; "תורת מנחם – ספר המאמרים" על סדר השנים – עד עתה יצאו לאור כ"א כרכים, תשי"א-תשל"א ותשל"ח; "תורת מנחם – ספר המאמרים" על סדר המועדים – עד עתה יצאו לאור תשעה כרכים (י"ד כסלו – דרושי חתונה; חג הגאולה י"ט כסלו, יו"ד שבט – באתי לגני ב"כ, חג הפורים, י"א ניסן ב"כ, פרקי אבות, חג הגאולה י"ב תמוז).

תוך כדי עיון במפתח החדש, ניתן לגלות ריבוי של פרטים מרתקים, לדוגמא: שנת ה'תשכ"ה היא השנה בה אמר הרבי את מספר המאמרים הגדול ביותר בשנה אחת – שישים ושבעה מאמרים!

כן מצויין סימון מיוחד ליד מאמרים שהם בסגנון של 'המשך', היינו שהרבי המשיך וביאר את אותו נושא ברציפות. פעמים בשלושה מאמרים ואף חמשה מאמרים ויותר.

למרות המאמצים המרובים - מדגישים חברי מכון ההו"ל - "האוסף איננו שלם", היות וישנם מאמרים שעוד לא נמצאה ה'הנחה' מהם, ויש מהם שידוע שנאמר מאמר דא"ח באותה התוועדות או באותו תאריך, אך אפילו לא נותר זכר (לע"ע) מהדיבור המתחיל...

ואלו הן: ש"פ בהר בחוקותי ה'תש"כ; ש"פ האזינו ה'תשכ"א; ש"פ חוקת ה'תשכ"ג; ש"פ אחרי ה'תשכ"ה; ש"פ במדבר ה'תשכ"ה; ש"פ מקץ ה'תשכ"ו.

וזו הפנייה של חברי מערכת 'ועד הנחות בלה"ק' לציבור אנ"ש התמימים והשלוחים, וכלל לומדי ומעייני תורת רבינו: "בהזדמנות זו חוזרים ומבקשים מכל מי שיש אצלו מאמר דא"ח מכ"ק אדמו"ר שלא צויין ברשימה דלהלן, או שצויין ברשימה "חסר ההנחה", שיואילו בטובו לשלוח אלינו את המאמר [הנחה, רשימה, מכתב, וכיו"ב], בכדי שנוכל להוציאו לאור עולם".

כתובת הדוא"ל למשלוח – info@lahak.org

כ"ו באדר ב' תשע"ט