ב"ה יום ראשון, כ" תמוז תשפ" | 12.07.20
קונטרס לי"א ניסן: 6 מאמרים על פסוקי המזמור החדש של הרבי

לקראת יום הבהיר י"א ניסן, יום הולדת מלכנו, יצא לאור קונטרס מיוחד מבית ההו"ל של 'ועד הנחות בלה"ק' ● ששה מאמרי דא"ח שאמר הרבי במשך השנים, המבארים פסוקים מהמזמור החדש אותו יתחילו לומר רבבות חסידי חב"ד ליובאוויטש ברחבי תבל, עם הכניסה לשנת הקי"ח להולדת הרבי ● להורדה >>>
מערכת שטורעם
שלושים יום קודם החג, החלו רבבות חסידי חב"ד ליובאוויטש ברחבי תבל, בהכנות רוחניות לקראת יום הבהיר י"א ניסן ה'תשע"ט, מלאות קי"ז שנה להולדתו של הרבי.

כדי לסייע בהכנות אלו, ומה טוב בלימוד ועיון מתורתו של בעל יום ההולדת עצמו, יצא לאור קונטרס מיוחד, ובו ששה מאמרי חסידות שאמר הרבי במשך השנים, המבארים פסוקים מהקאפיטל החדש אותו יחלו לומר חסידים בי"א ניסן הבעל"ט - מזמור קי"ח בתהלים.

לקראת שבת ראש חודש ניסן, יופץ הקונטרס בריכוזי אנ"ש בעולם, ובבתי הכנסת בשכונת קראון הייטס וברחבי ארץ הקודש, יחד עם הקונטרסים השבועיים של מכון ההו"ל של תורת הרבי, 'ועד הנחות בלשון הקודש' בראשות הרב חיים שאול ברוק שיחי'.

להורדה בפורמט קריאה - לחצו כאן!

להורדה בפורמט הדפסה - לחצו כאן!


כ"ד באדר ב' תשע"ט