ב"ה יום ראשון, כ" תמוז תשפ" | 12.07.20
הופיע: הגיליון ה-38 של 'היכל הבעש"ט'

הגיליון ה-ל"ח של בטאון 'היכל הבעש"ט' לפסח הופיע בימים אלו ● הגיליון החדש גדוש במאמרים עיוניים בחסידות לצד רשימות על דרכי החסידות ● אתר חב"ד-'שטורעם' מגיש את תוכן העניינים להורדה ● לכתבה המלאה ולהורדת תוכן העניינים >>>
מערכת שטורעם
בימים אלו הופיע הגיליון החדש הל"ח במספר של "היכל הבעש"ט" שיוצא לאור בעריכתו של הרב נחום גרינוולד, רב קהילת חב"ד בלייקווד. הגליון יצא לאור לקראת חג הפסח, ומביא את המבחר בתחום הסברת החסידות ודרכי עיוניה לצד בירור תולדותיה, אישיה וספריה.

בגליון הנוכחי מתפרסמים מאמרים מקוריים בכל המדורים הקבועים ב'היכל'. במדור מ'גנזי ההיכל' מתפרסם מאמר מאת הרה"ק רבי הלל מפאריטש זצ"ל בענין 'שני יסודות באמונה מאדמו"ר הזקן', וכן מדברי תורתו של הגה"ק רבי מנחם-מענדל פאנעט זצ"ל מדעעש מכת"י.

במדור 'מעיין החסידות' נדפס מאמרו של הרב נחום גרינוולד 'ארבע העולמות אבי"ע', מאמר א' בסידרה, הסברת משמעותם ומהותם של 'ד' העולמות' על פי המבואר בתורת חב"ד. במדור 'אור בהיכל' מופיע מחקר מעניין "גילוי עקבות תורת הרה"ק רמ"מ מוויטעבסק נ"ע בספר ה'תניא' ובשאר תורת רבינו הזקן".

במדור 'היכל התפילה' מופיע מאמרו של הרב ברוך אוברלנדר "תולדות הדפסת שמות ה' במילואם בסידורים והפולמוס שהתעורר על כך". במדור 'דרכי החסידים' כותב הרב חיים רפופורט "דין והנהגת נקיון הגוף מפסולת כחלק מעבודת השם בדרכי החסידים", והרב דב גרינוולד אודות "צורת כתב התפילין של המגיד הגדול ממעזריטש נ"ע".

במדור 'אלה תולדות' כותב הרב הרב ישראל זאב גוטמן "סביב ביקורו של הרב הקדוש בעל 'דברי יחזקאל' נ"ע משינאווא במירון". הרב אלי' מטוסוב כותב "כיצד ובידי מי נערך חלק 'אגרת הקודש' שבספר ה'תניא'?" וכן "'ספר הברית' דיון וביקורת".
וכן מדור זוטות ותגובות מאת הקוראים.

■ להורדת תוכן העניינים - לחצו כאן!
ט"ו באדר ב' תשע"ט