ב"ה יום חמישי, ה' סיון תשפ" | 28.05.20
מכתב מצמרר: הרבי הריי"צ פועל להצלת חתנו ובתו הי"ד

מכתב נדיר ומבהיל מאת כ"ק אדמו"ר הריי"צ זי"ע, בו מתחנן הרבי הריי"צ לפעול להשגת אישורי הפלגה ועלייה עבור חתנו הרב מנחם-מענדל הורנשטיין ובתו מרת שיינא הי"ד, שלבסוף נספו בשואה האיומה, מתפרסם לראשונה בתצורתו המקורית ומוצע למכירה בימים אלו ● לכתבה המלאה וצפייה במכתב המלא >>>
מערכת שטורעם
מכתב נדיר ומבהיל מאת כ"ק אדמו"ר הריי"צ זי"ע, שנכתב על בלנק רשמי של הרבי וחתום בידי ה'מזכיר' [מסיבה כלשהי לא חתם הרבי בעצמו], וממוען לר' חנוך-הענדל הבלין, שהיה באותן שנים מראשי "הוועד להצלת יהדות רוסיה שעל-ידי אגודת חסידי חב"ד בארצות הברית" ושימש כנציגו של הרבי הריי"צ להצלת יהודי רוסיה והעלאתם לארץ ישראל, מוצע למכירה בימים אלו באתר המכירות 'ביד-ספיריט'.

במכתבו, מתחנן הרבי הריי"צ לפעול להשגת אישורי הפלגה ועלייה עבור חתנו הרב מנחם-מענדל הורנשטיין ובתו מרת שיינא הי"ד, וגם לש"ב ר' שמואל הורנשטיין ורעייתו ושני ילדיהם, שהיו נתיני פולין, לאחר שהרב הרצוג השיב לרבי שלמדינת האוייב לא ניתן לשלוח. הוא מפרט את האפשרויות השונות שהיו קיימות אז, בסערת התקופה.

ההשתדלות מצד הרבי הריי"צ הועילה במקצת, וכרטיסים נשלחו לעיר הנמל האיטלקית 'טריעסט' (טריסטה), אך אז כבר פסקו הספינות מאיטליה לארה"ב ולמרבה הצער הסוף המר ידוע - הרב אורנשטיין ורעייתו שיינא וגם ר' שמואל ומשפחתו נספו בכבשונות הי"ד. בת אחת של ר' שמואל שרדה ועלתה ארצה.

בשולי המכתב מביע הרבי הריי"צ פליאה ע"כ שהבלין לא הזכיר במכתבו ע"ד מצב הישיבה בגו"ר [בגשמיות וברוחניות]... במשך ארבע החדשים שהייתי במצור, ולכל לראש ממצב הלימודים והנהגת התלמידים שי', כן על אודות החצר דחברון ת"ו...

צפו במכתב המלא:
י"ב באדר ב' תשע"ט