ב"ה יום רביעי, כ"ג תמוז תשפ" | 15.07.20
עטרת תפארת שיבה

י"א בניסן תשס"ז