ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ח טבת תשפ" | 25.01.20
עטרת תפארת שיבה

י"א בניסן תשס"ז