ב"ה יום חמישי, ט"ז חשוון תשפ" | 14.11.19
עטרת תפארת שיבה

י"א בניסן תשס"ז