ב"ה יום שני, ט' סיון תשפ" | 01.06.20
עטרת תפארת שיבה

י"א בניסן תשס"ז