ב"ה יום רביעי, כ"ד תשרי תשפ" | 23.10.19
עטרת תפארת שיבה

י"א בניסן תשס"ז