ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ב אדר תשפ"א | 06.03.21
השלוחים מתוועדים / גלריה ב

צלם שטורעם בניו יורק
כ"ט בחשוון תשס"ז