ב"ה מוצאי ש"ק, י"ט תמוז תשפ" | 11.07.20
הבאנקעט / גלריה ד

י. בלינקו
כ"ט בחשוון תשס"ז