ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ח טבת תשפ" | 25.01.20
הבאנקעט / גלריה ד

י. בלינקו
כ"ט בחשוון תשס"ז