ב"ה יום חמישי, ט"ו ניסן תשפ" | 09.04.20
הבאנקעט / גלריה ג

י. בלינקו
כ"ט בחשוון תשס"ז