ב"ה יום חמישי, כ"ו טבת תשפ" | 23.01.20
הבאנקעט / גלריה ג

י. בלינקו
כ"ט בחשוון תשס"ז