ב"ה יום ראשון, ט"ו אלול תשע"ט | 15.09.19
הבאנקעט / גלריה ב

י. בלינקו
כ"ט בחשוון תשס"ז