ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ב אדר תשפ"א | 06.03.21
הבאנקעט / גלריה א

י. בלינקו
כ"ט בחשוון תשס"ז