ב"ה יום ראשון, ט"ו אלול תשע"ט | 15.09.19
הבאנקעט / גלריה א

י. בלינקו
כ"ט בחשוון תשס"ז