ב"ה יום ראשון, כ" תמוז תשפ" | 12.07.20
הבאנקעט / גלריה א

י. בלינקו
כ"ט בחשוון תשס"ז