ב"ה יום חמישי, כ"ו טבת תשפ" | 23.01.20
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז