ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ב אדר תשפ"א | 06.03.21
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז