ב"ה יום חמישי, ט"ו ניסן תשפ" | 09.04.20
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז