ב"ה ערב ש"ק, י"ח כסלו תשפ"א | 04.12.20
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז