ב"ה יום ראשון, כ" תמוז תשפ" | 12.07.20
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז