ב"ה יום ראשון, ט"ו אלול תשע"ט | 15.09.19
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז