ב"ה מוצאי ש"ק, י"ט תמוז תשפ" | 11.07.20
סדנה - קליין

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז