ב"ה יום שני, י"ב ניסן תשפ" | 06.04.20
סדנה - קליין

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז