ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ח טבת תשפ" | 25.01.20
תמונה מרכזית / גלריה ב

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז