ב"ה יום חמישי, כ"ו טבת תשפ" | 23.01.20
צעירי השלוחים

שמואל יצחקי
כ"ח בחשוון תשס"ז