ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ב אדר תשפ"א | 06.03.21
צעירי השלוחים

שמואל יצחקי
כ"ח בחשוון תשס"ז