ב"ה יום חמישי, ט"ו ניסן תשפ" | 09.04.20
צעירי השלוחים

שמואל יצחקי
כ"ח בחשוון תשס"ז