ב"ה יום ראשון, כ" תמוז תשפ" | 12.07.20
צעירי השלוחים

שמואל יצחקי
כ"ח בחשוון תשס"ז