ב"ה יום ראשון, ט"ו אלול תשע"ט | 15.09.19
צעירי השלוחים

שמואל יצחקי
כ"ח בחשוון תשס"ז