ב"ה ערב ש"ק, י"ח כסלו תשפ"א | 04.12.20
צעירי השלוחים

שמואל יצחקי
כ"ח בחשוון תשס"ז