ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ב אדר תשפ"א | 06.03.21
המושב המרכזי במוצאי שבת

ישראל ברדוגו
כ"ח בחשוון תשס"ז