ב"ה ערב ש"ק, י"ח כסלו תשפ"א | 04.12.20
המושב המרכזי במוצאי שבת

ישראל ברדוגו
כ"ח בחשוון תשס"ז