ב"ה ערב ש"ק, ו' סיון תשפ" | 29.05.20
אוהל -4

י. בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז