ב"ה מוצאי ש"ק, י"ט תמוז תשפ" | 11.07.20
אוהל -4

י. בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז