ב"ה יום חמישי, כ"ו טבת תשפ" | 23.01.20
אוהל -4

י. בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז