ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ח טבת תשפ" | 25.01.20
אוהל - 3

י. בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז