ב"ה מוצאי ש"ק, י"ט תמוז תשפ" | 11.07.20
אוהל - 3

י. בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז