ב"ה יום ראשון, ט"ו אלול תשע"ט | 15.09.19
אוהל - 3

י. בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז