ב"ה יום ראשון, כ" תמוז תשפ" | 12.07.20
אוהל -2

י. בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז