ב"ה ערב ש"ק, י"ח כסלו תשפ"א | 04.12.20
אוהל -2

י. בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז