ב"ה ערב ש"ק, י"ח כסלו תשפ"א | 04.12.20
המושב המרכזי

י. בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז