ב"ה יום ראשון, כ" תמוז תשפ" | 12.07.20
המושב המרכזי

י. בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז