ב"ה ערב ש"ק, י"ח כסלו תשפ"א | 04.12.20
אסי שפיגל

י' בלינקו וש. יצחקי
כ"ו בחשוון תשס"ז