ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ב אדר תשפ"א | 06.03.21
אסי שפיגל

י' בלינקו וש. יצחקי
כ"ו בחשוון תשס"ז