ב"ה יום חמישי, ט"ו ניסן תשפ" | 09.04.20
אסי שפיגל

י' בלינקו וש. יצחקי
כ"ו בחשוון תשס"ז