ב"ה יום ראשון, ט"ו אלול תשע"ט | 15.09.19
אסי שפיגל

י' בלינקו וש. יצחקי
כ"ו בחשוון תשס"ז