ב"ה יום חמישי, כ"ו טבת תשפ" | 23.01.20
אסי שפיגל

י' בלינקו וש. יצחקי
כ"ו בחשוון תשס"ז