ב"ה יום ראשון, ט"ו אלול תשע"ט | 15.09.19
בחדרו של הרבי

ישראל ברדוגו
כ"ה בחשוון תשס"ז