ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ב אדר תשפ"א | 06.03.21
בחדרו של הרבי

ישראל ברדוגו
כ"ה בחשוון תשס"ז