ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ח טבת תשפ" | 25.01.20
בחדרו של הרבי

ישראל ברדוגו
כ"ה בחשוון תשס"ז