ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ב אדר תשפ"א | 06.03.21
שחרית עם השלוחים. גלריה
ישראל ברדוגו
כ"ה בחשוון תשס"ז