ב"ה מוצאי ש"ק, י"ד סיון תשפ" | 06.06.20

כ"ט בניסן תשס"ו