ב"ה מוצאי ש"ק, ג' ניסן תשפ" | 28.03.20
עיתונים בית ספר למלאכה

י. בלינקו
א' באייר תשס"ח