ב"ה ערב ש"ק, ט"ו כסלו תשפ" | 13.12.19
עיתונים בית ספר למלאכה

י. בלינקו
א' באייר תשס"ח