ב"ה יום רביעי, ט"ז כסלו תשפ"א | 02.12.20
 
מזל טוב לר' ישראליק וחיה זלמנוב מלוד להולדת הבת
י"ג באלול תש"פ איחולים