ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ב אדר תשפ"א | 06.03.21
 
מזל טוב לר' ישראליק וחיה זלמנוב מלוד להולדת הבת
י"ג באלול תש"פ איחולים