ב"ה מוצאי ש"ק, י"ד סיון תשפ" | 06.06.20
 
מזל טוב לחתן הת' לוי שארף מביתר עלית לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מינדי שיפמן מביתר עלית
ח' באלול תשע"ט איחולים