ב"ה ערב ש"ק, ח' אדר תשע"ח | 23.02.18
 

מזל טוב לר' אריק ורעייתו עמר מכפר חב"ד להולדת התאומים

י"ט בתשרי תשע"ח איחולים