ב"ה ערב ש"ק, ח' אדר תשע"ח | 23.02.18
 
מזל טוב לר' לוי ומוסי הרשקוביץ מרחובות להולדת הבת
ט"ו בתשרי תשע"ח איחולים