ב"ה ערב ש"ק, ח' אדר תשע"ח | 23.02.18
 
מזל טוב לר' יעקב ורעייתו מן להולדת הבן
י"ד בתשרי תשע"ח איחולים