ב"ה ערב ש"ק, ח' אדר תשע"ח | 23.02.18
 
מזל טוב לשלוחים ר' מיכאל ולאה ויסמן מנתניה להולדת הבן
ז' באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' מענדי וברכי רוזנברג מכפר חב"ד להולדת הבן
ו' באדר תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לשליח ר' שניאור זלמן ובתי' דייטש ממינסק להולדת הבן

לזקניהם: הרב דוד ורעייתו פישר. גב' שטערנא שרה דייטש.

ו' באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' מנחם ומושקא חכמון מכפר חב"ד להולדת הבת
ה' באדר תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לר' בנימין ירחמיאל ולאה שטרן מקרית אתא להולדת הבת 

ה' באדר תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לר' שניאור זלמן ורבקה וועג מביתר עלית להולדת הבן

ולהוריהם: ר' שלמה ואיילה וועג, קרית מלאכי. ר' יעקב וחנה שטיינברג, רמת שלמה ירושלים.  

ה' באדר תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לר' שמוליק והני דרוק מכפר חב"ד להולדת הבן

ה' באדר תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לר' לוי ושלומית נפרסטק מלוד להולדת הבן

ולהוריהם: ר' יוסף יצחק ועליזה נפרסטק, כפר חב"ד ר' מענדל ואסתר ברכהן, לוד.

ה' באדר תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לר' שמחה ומחי גרפונקל ממוסקבה להולדת הבן

ה' באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' יצחק ורעייתו כהן מקרני שומרון להולדת הבת
ה' באדר תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לר' אפרים וליבי קפלן מיבנה להולדת הבן

ולהורים: הרב טוביה ומנוחה קפלן, ירושלים. השליח הרב יוסף יצחק ויפה לרר, יבנה.

ד' באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לשלוחים ר' יוסי וחני פיקל מצ'אנג מאי להולדת הבן
ג' באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' דוד ומיכל רוזמן מקרית מלאכי להולדת הבן
ג' באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' ישראל אריה לייב וחיה מושקא לאופר מאשדוד להולדת הבן
ג' באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' זכריה וחיה מושקא לנדאו מכפר חב"ד להולדת הבת חנה
ג' באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' שלום דובער ליפסקר מביתר עלית לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מושקא דור מביתר עלית
ג' באדר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' שלומי וטובה שוחט מביתר עלית להולדת הבן
כ"ז בשבט תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לר' מענדי ומנוחי שוחט מקרית מלאכי להולדת הבת

ולהוריהם: ר' מנחם ורעייתו שוחט, ירושלים. ר' חיים ורעייתו שטיינר, קרית מלאכי.

כ"ו בשבט תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' שמואל ורעייתו מן להולדת הבן
כ"ו בשבט תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לשלוחים ר' משה ויוכבד רסקין מאוגנדה להולדת הבן
כ"ו בשבט תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' יצחק וחיה מושקא גולדשטיין מביתר עלית להולדת הבן
כ"ו בשבט תשע"ח איחולים