ב"ה יום ראשון, י"א חשוון תשפ"ב | 17.10.21
הרב אהרן דב הלפרין
הרב אהרן דב הלפרין צילום: שטורעם
לזכור ולא לשכוח ● על סדר היום

אין לנו שום כוונה לעורר מדנים ולהחיות מחלוקות ישנות, זה מנוגד לכל מהותנו החסידית והווייתנו החב"דית. זה סותר לכל הדרך של ליובאוויטש בכלל ולהוראותיו הקדושות של הרבי בפרט. אנו מתנערים רק מממשיכי-דרכה של השנאה העיוורת לכל מה שבשם חב"ד יכונה. את אלה אנו מוקיעים ומבקשים להרחיק מבתינו כל מה שקשור להשקפת עולמם ולאורחות חייהם ● הרב אהרן דב הלפרין, עורך השבועון 'כפר חב"ד', במאמרו השבועי, על סדר היום
הרב אהרן דב הלפרין

סדרת המאמרים 'מאחורי הקלעים' זכתה לתגובות רבות מאוד בכל הריכוזים החב"דיים. הרוב המכריע של התגובות היה בסגנון מאוד חיובי, אוהד ואפילו מתלהב. אך היו גם תגובות בודדות של אנשים שטענו: למה לכם להזכיר מחדש את עידן המחלוקת ההיא? מה התועלת בזה שאתם מזכירים לנו שוב את הפרשיות המלוכלכות והמצחינות הללו מלפני עשרות שנים, לאחר שאת רובן כבר הספקנו לשכוח?!

לאלה חשוב להשיב ולהבהיר את הדברים לאשורם.

להנחיל השקפת-עולם נכונה

את העבודה הקדושה של הפצת המעיינות חוצה, כך לימדונו רבותינו אדמו"רי חב"ד, עלינו לעשות תוך שמירה מרבית על שלום ואהבת ישראל. תפקידנו המרכזי כחסידי חב"ד הוא להרבות באהבת ישראל. זהו המוטו העיקרי של הרבי לכל אורך הדרך, מההתוועדות הראשונה במעמד קבלת הנשיאות הרשמית ביו"ד שבט תשי"א ועד ההתוועדות האחרונה שזכינו לשמוע בשבת פרשת ויקהל תשנ"ב. ואכן, זו דרכה של חסידות חב"ד, המתרחקת ממחלוקת כמו מאש ופועלת להרבות שלום ואחדות עם כל החוגים ביהדות הנאמנה.

יחד עם זאת, ובלי שום קשר לדברים האמורים, כאשר אנו עוסקים בסיפור דברי ימי חייהם של אדמור"י חב"ד, איננו משמיטים את אותם קטעים על ההתנגדות שליוותה אותם לאורך כל הדרך ועל הצער והייסורים שסבלו.

כך היה מקובל לכל אורך ההיסטוריה החב"דית, וכך ראינו אצל כל רבותינו נשיאינו. הרבי הרש"ב נ"ע לא העלה בדעתו שלא להנחיל לחסידי חב"ד לדורותיהם את כל פרשת הרדיפות נגד רבינו הזקן ואת הסיפורים על המלשין אביגדור (שאגב, היה רב, תלמיד-חכם וגם ראש ישיבה) שבעטיו נאסר אדמו"ר הזקן.

כל ילד חב"די מכיר גם את רשימותיו של הרבי הריי"צ, שבהן מתוארות, בהרחבה רבה ביותר, פעילותם של לולב ונחמנסון וכל אותם יהודים שהשתייכו ל'יבסקציה' ונאבקו נגד פעילותו להפצת היהדות ברוסיה הסובייטית. 

אין חגיגת י"ט כסלו שלא מספרים בה על אביגדור, ואין התוועדות י"ב תמוז שלא מזכירים בה את לולב ונחמנסון. זוהי המסורת המקובלת בקרב חסידי חב"ד, דור אחר דור, עד לדורנו אנו.

ואף אנו לא נוכל לוותר בשום פנים ואופן – בתוך כל הדברים שאנו כותבים על המפעל העצום של הרבי במשך כל שנות נשיאותו – להנחיל לדור הצעיר גם את אותן ידיעות היסטוריות חשובות ביותר הנחוצות לצורך בניית השקפת-עולם חב"דית נכונה, בריאה, מוצקת ואיתנה. הדור הצעיר, אשר נולד וגדל באמצע שנות הנו"נים ובשנות הסמ"כים, כמעט שאינו יודע מאומה על מי שרדף את הרבי בכל כוחותיו עשרות שנים. בנינו ובנותינו הצעירים אינם יודעים על הייסורים הרבים שסבל הרבי ממי שעשה הכל כדי להזיק לכל מלחמות ה' שהרבי ניהל בדם ליבו, הרבה יותר זמן מאביגדור, לאין ערוך מלולב ונחמנסון וחבריהם.

לא יעלה על הדעת שילד יגדל בבית חב"די ולא יידע על הייסורים הרבים שסבל הרבי עשרות בשנים ממי שראה את כל ייעודו ותפקידו בחיים להלחם ברבי ובכל ענייניו הקדושים.

המשך 'על סדר היום' – השבוע ב'כפר חב"ד'.

ט' באלול תש"ע