ב"ה יום שני, ב' טבת תשפ"ב | 06.12.21
הרב גערליצקי על רקע ביקור האפיפיור
הרב גערליצקי על רקע ביקור האפיפיור צילום: אליהו קובין
אינקוויזיציה תקשורתית ● מאמר דעה

ביקורו של האפיפיור עומד להסתיים, אך הנזק העצום לטווח ארוך שנגרם לתודעת הנוער – לא מעצם הביקור, אלא מהיחס ומהסיקור הישראלי – מי ישורנו. מה שלא עשו אלפיים שנות גלות, עושה עכשיו ה'מוח היהודי' המעוות לעצמו. וכבר אמרו על כך, שלא מידי הגויים צריכה הגאולה להציל את היהודים, כי אם מידי עצמם..


מאת הרב יוסף-שמואל גערליצקי

ביקור האפיפיור מלווה במחלוקות שונות בענין היחס שעל נציגי ישראל הרשמיים להעניק למנהיג הדת הקתולית. האם מילא את חובתו בהתנצלות כלפי העם היהודי, והאם עלינו לזכור לו את עברו בתנועה הנאצית ואת פועליו המפוקפקים בעולם הכמורה הנוצרי. לא אכחיש כי גם בעיני נראית הייתה מוגזמת ההתרפסות הכללית של כמה מהמדינאים והרבנים כלפיו, שהזכירה את ריקוד ה'מושקה' היהודי לפני הפריץ, ובהבדל אחד – אצל 'מושקה' היה זה מחוסר ברירה..

אך נניח עתה ל'מנהיגים' הישראלים, שהם ונאומיהם אינם מעניינים במיוחד את האדם הממוצע בארץ ישראל, ונעסוק במה שבאמת משפיע על החברה הישראלית, ובייחוד על הנוער והצעירים – התקשורת. כבר שבועות לפני הביקור הודיעו בחדשות קול ישראל כי "ביקורו של האפיפיור יסוקר לכל פרטיו על-ידי מיטב כתבינו, כל צעד וכל פסיעה ידווחו בשידור חי". הכתבים מספרים על מעשיו ודבריו בחרדת קודש ממש, ודנים בדרשותיו עד קוצו של יוד.

בימי הביקור עצמם נראה כי הכתבים מתחרים ביניהם מי יגלה בקיאות רבה יותר בפרטי ורזי הדת הנוצרית על כל דקדוקי מנהגיה. המאזין לשידורי קול ישראל קיבל את הרושם שארצנו הקטנה זוכה בימים אלו ל'זכות' נפלאה ו'רוחנית', ממש גל של 'קדושה' (כביכול) שוטף את הארץ. האם אי-פעם שמענו את כתבינו מתייחסים באותה הדרת-כבוד גם, להבדיל, למנהגים ולמצוות היהודיים? (כששמעתי אחד מהם מספר על מנהג נידח כלשהו שהיה נהוג בחצר הוותיקן בין המאה ה-15 ל-17, התקשרתי אליו ושאלתיו "אתה יודע שביהדות, להבדיל, יש כהן הדיוט וכהן גדול, שמא תוכל להצביע על לפחות שלושה הבדלים ביניהם?" מיותר לציין, שגם הבדל אחד הוא התקשה למצוא..)

וזה לא התחיל עכשיו. כבר לפני חודש, כשטרם הריעה התקשורת הישראלית בחצוצרות לרגל הביקור, האזנתי למהדורת חדשות בצהרי יומו הראשון של חול-המועד פסח. השדרן סקר את החדשות העומדות על הפרק, ואז המשיך בקולו הסמכותי "ועתה לעניני החג".. נו, הרהרתי בליבי, סוף סוף יזכירו בחדשות על מאות אלפי היהודים הפוקדים את הכותל המערבי בימי חול-המועד, אולי יספרו משהו על לילות הסדר של אלפי משתתפים שנערכו בחג למטיילים בחו"ל. אך הקריין המשיך "האפיפיור ברומא ערך מיסה בהשתתפות מאות אלפי בני אדם לרגל חג הפסחא"... אלו "עניני החג" של התקשורת הישראלית!

עתה, טלו נער ישראלי ממוצע שלמד במערכת החינוך בישראל, מעולם לא לימדו אותו להעמיק במסורת ישראל, היחס כלפי מצוות היהדות של מחנכיו, הוריו וכלי התקשורת מהם הוא ניזון נע בין אדישות במקרה הטוב לבין זלזול, הכפשה והטעיה. הקשר הקרוב ביותר שלו ליהדות היה כאשר כפו עליו מסיבות לא ברורות למלמל מספר מילים שלא ממש הבין בבית הכנסת בשבת חגיגת בר-המצווה שלו.

כן, אין הוא אשם כלל ביחסו המתנכר למצוות, אך מה עובר עליו כאשר לפתע הוא שומע ש'דת' זה דווקא דבר מכובד, 'קדוש' ומרגש, וכאשר הוא חש בהערצה הנפעמת הנשפכת מהתקשורת הישראלית כלפי הדת הנוצרית. "מה יעשה הבן ולא יחטא"? מדוע שלא, חלילה, ינסה 'לטעום' ממשהו 'רוחני' שסוף סוף מוצג ב'קול ישראל' באור חיובי? מה רוצים אחר-כך מההתבוללות בעולם, כאשר אנו במו-ידינו דוחפים את בני-הנוער להכיר את האמונה הנוצרית, שאבות-אבותיהם עלו על המוקד כדי לא להיכנע לה.

ביקורו של האפיפיור עומד להסתיים, אך הנזק העצום לטווח ארוך שנגרם לתודעת הנוער – לא מעצם הביקור, אלא מהיחס ומהסיקור הישראלי – מי ישורנו. מה שלא עשו אלפיים שנות גלות, עושה עכשיו ה'מוח היהודי' המעוות לעצמו. וכבר אמרו על כך, שלא מידי הגויים צריכה הגאולה להציל את היהודים, כי אם מידי עצמם..

כ"א באייר תשס"ט
הגב לכתבה

תגובות
11
1. נא להוריד את תמונת הטמא מהוותיקן - מיד
מכניסים צלם לבתיהם של ישראל דרך התמונות ר"ל
כ"א באייר תשס"ט
2. מה זה עוזר לפרסם את כתבת המחאה הזו ב"שטורעם"?
מי בדיוק קורא את זה ומתייחס לזה? אנ"ש? מה אתה רוצה שהם יעשו? האם אין זה בגדר "דברים בטלים" לפרסם את זה כאן?
כ"א באייר תשס"ט
3. התצונה
אסור להסתכל לפחות לטשטש את הקליפה
'''השתגעתם'''' איפא גאון ישראל ????????????????
כ"א באייר תשס"ט
4. הנה מה שכתב א' מגדולי ישראל אודות ואתא שונרא ואכלה לגדיא
חד גדיא חד גדיא דזבין אבא בתרי זוזי חד גדיא חד גדיא.
כפל לשון מורה דהיינו חד גדיא עם אחד מאז אלפי שנים וגם עד עולם נשאר עם אחד ברוחניות, היינו שנשאר לנו האמונה, וגם בגשמיות ובגופניות הרבה אומות נאבדו מהעולם ואנו קיימים וחיים עד עולם – והכל הוא מפני דזבין אבא, דאנו קנין לאבינו שבשמים כדכתיב [שמות טו, טז] עם זו קנית, בתרי זוזי בתרי תורות וגם שתי לוחות, דאורייתא וקוב"ה וישראל חד [זהר ח"ג עג, א], וכמו שהוא חי וקיים לעד כך אנו, על כן חד גדיא וחד גדיא.
ואתא שונרא ואכלה לגדיא, כתיב [תהלים י, י] ידכה ישוח ונפל בעצומיו חלכאים, מתלא אמרי פעם אחת אמר העכבר לבניו יש לנו שונא אחד שאורב על חיינו ותשמרו עצמכם ממנו. פעם אחת יצאו וראו תרנגול קורא ועושה תנועות שונות פותח פיו וכדומה, סברי להו שהוא השונא אשר רוצה לבולעם. שאל העכבר אודותיו איך תוארו, וכאשר ציורו לפניו, אמר לא זה הוא השונא. לימים הלכו שוב לחוץ וראו אינדישערהאן [=תרנגול הודו] שנפח עצמו כדרכו ועמד לנגדם, נבהלו בנפחו ואמרו שזה הוא השונא האמיתי, אמר להו גם זה לא הוא השונא ואל תפחדו ממנו, רק אם תראו אחד שמראה עצמו להולך תמים ובשפלות בלי ראות זה הוא השונא שלכם, היינו כמו שחתול רגיל בעת שהולך לצוד העכבר. וזה שאמר הכתוב ידכה ישוח ונפל בעצומיו חלכאים.
והנה האומות העולם בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו ורק הקב"ה מצילנו מידם והכל מפאת שישראל מחזיקים בתורה, וניסו בכמה אופנים לנתק מוסרות התורה מעלינו אבל לא עלתה בידם, כמשל החמה עם רוח סערה לפשוט מעל האדם בגדיו ודו"ק.
ואיתא בבן מלך ונזיר בנו כששונא משפיל לפניך תשמור עצמך ממנו ביותר כמשל בקשר [הנ"ל] וד"ל – כשראו האומות שלא פעלו מאומה להרס התורה ביד חזקה נסו בפנים שוחקות ובטרדות ובזכותיו וכדומה – וזה ואתא שונרא בבחינת שונרא ואכלה לגדיא.
כ"א באייר תשס"ט
5. יש לדייק בדברי הרבי
שטויות
הבעיה היא עמוקה יותר שהנה סוף סוף הוותיקאן מכיר בנו לפחות באלו החיים.......

היה מתאים יותר שהרב שעומד בראש ארץ ישראל יפרסם נכד נותני שטחים -מתנות לוותיקן כי זה בכיה לדורות כולל סכנה בטחוונית
כ"א באייר תשס"ט
6. מאוד מוצלח אבל...
למה לפרסם את זה פה ולפ באתרים הנוער והצעירים קוראים בהם זה יכול מאוד להפחית את הנזק שדובר פה ולרב גערליצקי צריך אתה לפרסם את זה ברדיו ובטלו.... וב-YNET וכו' כי יכול באותו התאמצות להשפיע על יותר יהודים
כ"ב באייר תשס"ט
7. איכס פיכס, תורידו את התמונה
כ"ג באייר תשס"ט
8. הרבי דיבר על כך שאסור
להכניס לבית טלוויזיה בגלל שדרכו רואים את הפויפ וכו' כמפורסם, והרב גערליצקי צריך לחשוב פעם הבאה איפה לפרסם את מאמריו כי המערכת הצעירה כאן לא כל כך מודעים לדברים שאתה ושאר הרבנים בני גילך יודעים
כ"ג באייר תשס"ט
9. ימ"ש
תורידו את התמונה מיד ועכשיו גועל נפש
כ"ג באייר תשס"ט
10. תמוה
אם זכרוני אינו מטעה אותי, הרי הרב גערליצקי מרבה לכתוב נגד האינטרנט ואתריו וכו', ותמיהני להיכן נכתב מאמר זה.
כ"ג באייר תשס"ט
11. ל-10 - זכרונך מטעה אותך !!!
כ"ג בכסלו תש"ע